Năm 2021, phấn đấu đào tạo nghề cho hơn 29.450 lao động

Kinh tế 24/01/2021 - 22:07

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa cho biết, năm 2021, sở đặt mục tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp các cấp trình độ cho hơn 29.450 lao động.

Năm 2021, phấn đấu đào tạo nghề cho hơn 29.450 lao động - ảnh 1

Để đạt được mục tiêu nói trên, sở sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn dân về giáo dục nghề nghiệp; triển khai sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động. Bên cạnh đó, sở tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đào tạo nghề cho người khuyết tật, lao động nông thôn…

Được biết, năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 29.800 người. Trong đó, hệ cao đẳng và trung cấp nghề hơn 7.700 người, hệ sơ cấp và đào tạo thường xuyên hơn 22.100 người. Qua đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến nay đạt 80%.

PHÚ AN