Năm 2021: Triển khai 13 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh

Công nghệ 30/11/2020 - 23:28

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2021, sở sẽ triển khai 13 đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

Năm 2021: Triển khai 13 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh - ảnh 1

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN), năm 2021, sở sẽ triển khai 13 đề tài KH-CN cấp tỉnh.

Đây là những đề tài đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3001 (ngày 3-11), trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản bao gồm: Hoàn thiện công nghệ làm sạch hàu nguyên liệu và xây dựng quy trình sản xuất từ hàu Thái Bình Dương tại Khánh Hòa; nghiên cứu tạo chế phẩm nhũ nano lipid chứa các dịch chiết tỏi, ớt và quế để phòng trừ sâu, bệnh hại trên rau ăn lá và lúa; ứng dụng công nghệ đánh giá di truyền kết hợp phân tích kiểu gen để tạo dòng mái giống gà ri Ninh Hòa; đánh giá khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol và khả năng sinh trưởng của con lai F1 tại Khánh Hòa; ứng dụng KH-CN phát triển cây cam xoàn trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sủ đất; nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm mực lá; ứng dụng công nghệ “sông trong ao” để nuôi cá biển tại Khánh Hòa. Ngoài ra, còn có đề tài trên một số lĩnh vực khác, gồm: đánh giá các yếu tố nguy cơ liên quan đến toan tự sát; đánh giá thực trạng tồn lưu kháng thể kháng độc tố bạch hầu độ tuổi 5 - 40 trong cộng đồng dân cư tỉnh; nghiên cứu thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn và xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh.

V.L