Nam Ðịnh đẩy mạnh cải cách hành chính

Xã hội 27/02/2021 - 03:20

Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh Nam Ðịnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nam Ðịnh đẩy mạnh cải cách hành chính - ảnh 1

Cán bộ Trung tâm hành chính huyện Hải Hậu (Nam Ðịnh) hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh Nam Ðịnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã sửa đổi 719 thủ tục hành chính (TTHC), bãi bỏ 2.036 TTHC; các cơ quan hành chính triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tất cả đơn vị hành chính cấp huyện, xã cũng đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác cải cách TTHC còn đi sâu vào việc đẩy mạnh liên thông trong giải quyết TTHC giữa các ngành, các cấp; tăng số lượng TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... Bên cạnh đó, Nam Ðịnh tích cực thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Nam Ðịnh phấn đấu đến năm 2025, công tác CCHC thuộc nhóm khá của cả nước. Ðể đạt mục tiêu, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp: Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Tiếp tục sắp xếp lại cơ quan hành chính các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; trọng tâm là cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh giản, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính phù hợp quy định mới của Chính phủ; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang hoạt động theo cơ chế tự chủ. Tiếp tục cải cách công vụ, cải cách TTHC; cải cách tài chính công. Hiện đại hóa nền hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác CCHC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC. Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân đối với công tác này.

* Năm 2021, tỉnh Kiên Giang phấn đấu đón bảy triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 34% so năm 2020, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 11.500 tỷ đồng. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tỉnh xác định vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa chủ động triển khai nhiều giải pháp kích cầu, tạo động lực cho ngành du lịch phát triển.

Theo đó, ngành du lịch tỉnh đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có thương hiệu và tính cạnh tranh. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của TP Phú Quốc để thu hút khách trong nước và sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế khi dịch Covid-19 được kiểm soát ổn định; vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tạo ra sản phẩm mới, hấp dẫn kết hợp thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến mãi, ưu đãi với khách du lịch nhằm xây dựng thương hiệu du lịch Phú Quốc ấn tượng hơn. Thực hiện liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, tỉnh tập trung nguồn lực xây dựng công trình hạ tầng trọng điểm ở các khu, điểm du lịch, mời gọi thu hút đầu tư vào các loại hình du lịch, chú trọng các giải pháp bảo vệ môi trường..., bảo đảm phát triển du lịch bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngành du lịch của tỉnh sẽ được cơ cấu lại để đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hai tháng đầu năm nay, Kiên Giang đón hơn 887.200 lượt khách, giảm 44,5% so cùng kỳ năm 2020, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 1.184 tỷ đồng.

PV và TTXVN