Năm Kỷ Hợi, thử tài đoán giá thịt các loài heo trên khắp thế giới

Nhà đất 18/02/2019 - 19:09

1 Thịt lợn đen muối Iberico hiện đã được bán trên thị trường Việt Nam. Giá của sản phẩm này là: A. 3,5 triệu đồng/kg B. 4,5 triệu đồng/kg  

1

Thịt lợn đen muối Iberico hiện đã được bán trên thị trường Việt Nam. Giá của sản phẩm này là:

Năm Kỷ Hợi, thử tài đoán giá thịt các loài heo trên khắp thế giới - ảnh 1
A. 3,5 triệu đồng/kg
B. 4,5 triệu đồng/kg