Nam Long Group chốt danh sách cổ đông phát hành 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Xã hội 26/08/2019 - 20:22

Năm 2018 Nam Long Group đạt 887 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Ngày 5/9 tới đây CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 19,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8,23%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8,23 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 195 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty. Kết quả kinh doanh, năm 2018 ...

Năm 2018 Nam Long Group đạt 887 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Nam Long Group chốt danh sách cổ đông phát hành 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức - ảnh 1

Ngày 5/9 tới đây CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 19,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8,23%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8,23 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 195 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Nam Long đạt 3.480 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 10% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 887 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm cùng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 763 tỷ đồng.

Trên BCTC kiểm toán năm 2018 của Nam Long thể hiện, tổng LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 là 1.294 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn có hơn 10 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 2 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và 988 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Nam Long Group chốt danh sách cổ đông phát hành 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức - ảnh 2 Nam Long Group chốt danh sách cổ đông phát hành 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức - ảnh 3

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ