Nam Tân Uyên muốn chia cổ tức tiền mặt 100%

Kinh tế 04/12/2018 - 20:32

(NDH) Tổng mức chi trả cổ tức dự kiến là 160 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức và lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau.

Theo đó, mức chi trả cổ tức thay đổi từ 63,5 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau giảm đi 1 khoản tương ứng xuống 127 tỷ đồng. Các khoản trích quỹ khác không thay đổi.

Nam Tân Uyên muốn chia cổ tức tiền mặt 100% - ảnh 1

Với việc lấy ý kiến thay đổi kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như trên, NTC cũng lấy ý kiến thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 100% (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng).

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, doanh thu của Nam Tân Uyên đạt 121 tỷ đồng, tăng trưởng 19%. Lợi nhuận sau thuế thu về 144 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 47%. EPS ghi nhận mức 9.013 đồng.

Kế hoạch năm 2018 của NTC là 610,5 tỷ doanh thu và 365,5 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty mới thực hiện được 20% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NTC đang giao dịch ở vùng giá khá cao 86.000 đồng/cp, tương đương mức tăng 34% trong 3 tháng qua.

Nam Tân Uyên muốn chia cổ tức tiền mặt 100% - ảnh 2

Nam Tân Uyên muốn chia cổ tức tiền mặt 100% Nam Tân Uyên muốn chia cổ tức tiền mặt 100% - ảnh 3
10 830 56 reviews

(NDH) Tổng mức chi trả cổ tức dự kiến là 160 tỷ đồng.