Nâng cao các giải pháp về thông tin tuyên truyền góp phần cải thiện chỉ số CCHC

Pháp Luật 01/08/2020 - 10:20

CCHC không chỉ được hiểu đơn thuần là CCTTHC mà còn là công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ bộ máy công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính công; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.    

UBND huyện Chương Mỹ vừa tổ chức hội trực tuyến với điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn về đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp huyện năm 2019; triển khai Kế hoạch đánh giá chỉ số CCHC cấp phòng, cấp xã, thị trấn năm 2020; đôn đốc thực hiện phầm mềm điện tử dùng chung 3 cấp; phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; đánh giá kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, năm 2019, công tác CCHC tiếp tục được UBND huyện Chương Mỹ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả chỉ số CCHC của huyện đã được nâng lên so với năm 2018.

Nâng cao các giải pháp về thông tin tuyên truyền góp phần cải thiện chỉ số CCHC - ảnh 1

Cán bộ hướng tận tình hướng dẫn người dân sử dụng CNTT trong tra cứu thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến. (Ảnh: M.T)

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC; tăng cường kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền điện tử huyện Chương Mỹ; chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ nhân dân, UBND huyện đã triển khai Kế hoạch đánh giá chỉ số CCHC năm 2020 nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ; Chương trình, Kế hoạch CCHC của Thành phố, của huyện giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo.

UBND huyện cũng đồng thời triển khai kế hoạch ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC; thành lập Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện; thí điểm mô hình “Một cửa hiện đại, thân thiện, gần dân” tại thị trấn Xuân Mai.

UBND huyện Chương Mỹ khẳng định công tác CCHC vừa là nhiệm vụ trọng tâm vừa là khâu đột phá, là công việc thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn với mục đích không ngừng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

CCHC không chỉ được hiểu đơn thuần là CCTTHC mà còn là công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ bộ máy công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính công; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc huyện phải xác định rõ để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, khai thác được thế mạnh, tiềm năng và thu hút đầu tư thì nền tảng phải là đẩy mạnh CCHC.

6 tháng cuối năm, các ngành, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong báo cáo phân tích đánh giá chỉ số CCHC năm 2019 và các kế hoạch chuyên đề về CCHC năm 2020, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; nâng cao các giải pháp về thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán, bộ công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức và người dân về CCHC; đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính đạt 100% đúng hạn; tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng ban chuyên môn và tương đương theo sự chỉ đạo của Chính phủ và thành phố; thực hiện nghiêm, đúng quy định về bổ nhiệm cán bộ.

Các chức danh lãnh đạo, quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Chủ động ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiêp; tập trung triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành, tác nghiệp của tất cả các cơ quan, đơn vị.

Song song với công tác CCHC, huyện cần rà soát triển khai toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm, nhất là thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa thận trọng trong triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch cúm A/H5N6 ở gia cầm; vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp…

Nam Du