Nâng cao hiệu quả hoạt động

Kinh tế 28/02/2021 - 22:30

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Phong Điền chú trọng rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Nâng cao hiệu quả hoạt động - ảnh 1

Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho các xã viên HTX Tân Thới 1. Ảnh: đơn vị cung cấp

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được CB, ĐV Chi bộ Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền xác định là việc làm thường xuyên gắn với thực thi nhiệm vụ của từng cá nhân. Theo đồng chí Nguyễn Út Em, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, Chi bộ lãnh đạo các đơn vị: Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trạm Thủy sản, Trạm Thủy lợi. Chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua của ngành, địa phương và phát động CB, ĐV đăng ký các nội dung làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực phù hợp với nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo gương Bác cũng được gắn với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ và các hoạt động của đơn vị...

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CB, ĐV Chi bộ tập trung vào sửa đổi lề lối làm việc, tác phong công tác, thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. ĐV Phan Thanh Trung, Trưởng Trạm Khuyến nông, cho biết: “Tôi học Bác ở việc gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan trong công việc. Bản thân tôi thường xuyên nghiên cứu cập nhật các chính sách mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật để hướng dẫn, hỗ trợ nông dân trong xây dựng các mô hình, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chất lượng, hiệu quả”. Còn ĐV Trần Thanh Lộc, chuyên viên Trạm Thủy lợi, chia sẻ: “Lãnh đạo Phòng, Trạm thường xuyên nhắc nhở CB, ĐV, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm. Tôi được phân công làm ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với dân nên luôn chú ý tinh thần, thái độ phục vụ hòa nhã, tận tâm...”.

Một trong những việc Chi bộ Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền tập trung thực hiện có hiệu quả trong năm 2020 là lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt và vượt các chỉ tiêu năm, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện đạt 101,24% so với kế hoạch; vận động nông dân cải tạo vườn cây ăn trái và đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, đạt 460,6% kế hoạch năm. Đồng thời, chứng nhận 4 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái đạt tiêu chuẩn VietGAP. Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão cũng được CB, ĐV của Phòng phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện gắn với xây dựng cảnh quan môi trường, nâng chất tiêu chí nông thôn mới; hoàn thành hồ sơ xét công nhận xã Mỹ Khánh và Nhơn Ái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Đồng chí Nguyễn Út Em, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, cho biết: Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ; chi ủy theo dõi, đôn đốc CB, ĐV thực hiện các nội dung làm theo đã đăng ký. Mỗi CB, ĐV chú trọng phát huy tính chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. CB, ĐV chi bộ tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản phẩm có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh cao, đảm bảo đầu ra ổn định. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo sản xuất theo quy hoạch, tạo vùng nguyên liệu tập trung, trên cơ sở sản xuất gắn kết với tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng cải tiến kỹ thuật; phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích nông dân trong từng vùng đầu tư sản xuất có trọng điểm theo định hướng quy hoạch; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu…

NGUYỄN HUY