Nâng cao toàn diện trình độ, năng lực cho đội ngũ CBCCVC

Kinh tế 20/04/2021 - 07:51

Thời gian qua, tỉnh, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các cấp.

Nhờ đó, lực lượng này luôn phát huy hiệu quả cao trong công việc.

Nâng cao toàn diện trình độ, năng lực cho đội ngũ CBCCVC - ảnh 1

Một buổi học của lớp Cao cấp lý luận chính trị K69-B15 tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Từ năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc.

Trên cơ sở đó, tỉnh luôn quan tâm đến việc nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch và sử dụng sau đào tạo; kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn với giáo dục phẩm chất, ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC. Đồng thời, các đơn vị cũng tích cực tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của bản thân CBCCVC đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao ý thức tự học, tự cập nhật kiến thức...

Nâng cao toàn diện trình độ, năng lực cho đội ngũ CBCCVC - ảnh 2

Các học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị Quảng Ninh I, năm 2019-2021, thảo luận nhóm trong giờ học. Ảnh: Hoàng Quý

Hàng năm, tỉnh đều dành nguồn lực đáng kể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ CBCCVC, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thông qua việc mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và một số quốc gia. Giảng viên cũng là các nhà lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu của trung ương, các đồng chí lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh; chuyên gia của các doanh nghiệp, các trường đại học nước ngoài... ưu tiên các chương trình đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc. Từ năm 2016 đến hết 2020, tổng kinh phí UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương trong tỉnh bố trí để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lên đến gần 600 tỷ đồng.

Tỉnh còn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu, tạo điệu kiện để cán bộ, giảng viên được học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Các cơ sở đào tạo tích cực cử đội ngũ giảng viên tham dự các kỳ họp HĐND, đi thực tế tại địa phương, cơ sở để nắm chủ trương, chính sách và thông tin mới, từ đó cập nhật kiến thức thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC ngày càng đổi mới với việc tăng cường đào tạo chuyên môn sâu, cập nhật kiến thức mới, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đặc biệt chú trọng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành... Cùng với đó, tỉnh còn ưu tiên các lĩnh vực cụ thể mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo, điều hành; những vấn đề mang tính cấp thiết, như: Môi trường; du lịch, dịch vụ; ngoại ngữ; an toàn vệ sinh thực phẩm; nông thôn mới; kỷ luật, kỷ cương hành chính... Từ năm 2016 đến hết 2020, toàn tỉnh đã tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cho 141.411 lượt CBCCVC, trong đó đã tổ chức 36 lớp bồi dưỡng ở nước ngoài cho 857 lượt học viên.

Nâng cao toàn diện trình độ, năng lực cho đội ngũ CBCCVC - ảnh 3

Cán bộ Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhờ vậy, đến nay, cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý. 90% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng đạo đức công vụ, 85% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và hầu hết đều có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm.

Đội ngũ viên chức trên địa bàn cũng được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên với 70% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 75% viên chức giữ chức vụ quản lý cơ bản được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm... Đội ngũ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 đều được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động...

Nhờ đó, chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ mà tỉnh đề ra. Hiện nhân lực trên địa bàn tỉnh là 102.548 người có trình độ đại học, 5.929 người có trình độ thạc sĩ, 178 người có trình độ tiến sĩ. Sự đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng một cách toàn diện cho đội ngũ CBCCVC đã góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa bàn phát triển năng động, thu hút sự quan tâm, đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực trong và ngoài nước; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Từ năm 2017 đến 2020, Quảng Ninh giữ vị trí dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Cầm Khuê