Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy

Xã hội 05/04/2021 - 09:27

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của thành phố Hà Nội: ''Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển'', Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Lê Minh Đức khẳng định, toàn Đảng bộ sẽ tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hướng về cơ sở; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng..., phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của thành phố.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy - ảnh 1

Năm 2021, Đảng bộ Khối cơ quan thành phố Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm của thành phố gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong ảnh: Người dân đến giao dịch tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố. Ảnh: Quang Thái

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của thành phố. Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về kế hoạch này?

- Năm 2021, thành phố Hà Nội đã xác định chủ đề công tác: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố với tính đặc thù các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nằm trong các cơ quan, đơn vị có phạm vi ảnh hưởng lớn, từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của thành phố, nên việc thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch với 7 nội dung, 32 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện 3 mục tiêu cụ thể. Trước hết, toàn Đảng bộ sẽ tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021. Trong đó, sẽ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; hướng về cơ sở; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính...

Cùng với đó, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII gắn với thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

- Trong kế hoạch, việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021 đề cao sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng chủ động, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng chí có thể thông tin cụ thể về vấn đề này?

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xác định 7 nội dung sẽ triển khai. Trong đó, nội dung quan trọng hàng đầu là phải đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng chủ động, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; hướng về cơ sở; chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm..., nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của thành phố. Trong đó, sẽ làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức Đảng, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời. Đồng thời, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy trực thuộc; kiên quyết chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm hội họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Song hành với việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các cấp ủy sẽ nỗ lực đổi mới nội dung, tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cùng với đó, tập trung đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; phát huy mạnh mẽ vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối.

- Vậy, việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2021 trong toàn Đảng bộ Khối sẽ được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai chủ đề công tác năm 2021 tại đơn vị mình. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện.

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sẽ chủ trì tổng hợp kết quả, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ về kết quả triển khai của các đơn vị.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hương Ly