Nâng cao ý thức, nhận thức, kiến thức về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và hợp tác quốc tế

Xã hội 01/11/2018 - 17:15

Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; là nhiệm vụ rất quan trọng trong bảo vệ an ninh chính trị quốc gia, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, DN, lực lượng vũ trang đỏi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị phải hiểu và nắm rõ.

Lớp tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ bí mật (BVBM) Nhà nước; các quy định về công tác hợp tác quốc tế cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, DN, BV, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội do CATP Hà Nội tổ chức trong 2 ngày 30, 31-10 với sự tham gia của trên 300 học viên đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội cho biết: Trên địa bàn TP Hà Nội, công tác BVBM Nhà nước đã dần đi vào nền nếp, có chiều sâu và hiệu quả được nâng cao. Sau 19 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác BVBM Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt được những kết quả rất quan trọng; đó là công tác này ngày càng được chú trọng, tăng cường và được tiến hành thường xuyên hơn; ý thức, nhận thức, kiến thức, hiểu biết, trình độ của lãnh đạo, cán bộ cơ quan đơn vị về BVBM Nhà nước có những chuyển biến tích cực; hệ thống văn bản quy định về BVBM Nhà nước từng bước được hoàn thiện và công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này ngày càng được củng cố, nâng cao; các cơ quan, đơn vị đã tích cực phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn việc lộ, lọt bí mật Nhà nước…

Nâng cao ý thức, nhận thức, kiến thức về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và hợp tác quốc tế - ảnh 1

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: L.N

Bên cạnh đó, công tác BVBM Nhà nước trên địa bàn TP vẫn cho thấy nhiều sơ hở, bất cập như: Một số đơn vị còn xem nhẹ, chưa quan tâm đúng mực, thậm chí buông lỏng, thiếu trách nhiệm, thiếu đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện dẫn đến công tác chỉ đạo, triển khai chưa đồng bộ, còn hình thức. Công tác tuyên truyền BVBM Nhà nước chưa thường xuyên, chưa sâu rộng. Nhận thức, ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm BVBM Nhà nước của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, yếu kém, chưa nghiêm túc, thiếu cảnh giác, thiếu cẩn trọng. Nhiều đơn vị chưa quan tâm tổ chức thực hiện các nội dung công tác BVBM Nhà nước. Kiến thức về đảm bảo an ninh trong lĩnh vực viễn thông, CNTT còn hạn chế; công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ chưa thường xuyên…

Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, trong xu thế toàn cầu, mở cửa hội nhập, việc các cơ quan, DN, BV, nhà trường kí kết các dự án hợp tác, tiếp nhận đầu tư, tài trợ, trao đổi công nghệ… càng được đẩy mạnh. Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực, quá trình đó còn làm gia tăng nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; điều đó đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trong công tác đảm bảo ANTT trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Trong 2 ngày, các báo cáo viên của Bộ Công an và CATP Hà Nội đã trình bày tại lớp tập huấn 3 chuyên đề chính: Các văn bản quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; Tình hình thực trạng công tác bảo vệ chính trị Nhà nước trên địa bàn Hà Nội hiện nay, nguyên nhân giải pháp, phương hướng công tác trong thời gian tới; Tình hình lộ lọt bí mật Nhà nước trên không gian mạng; Các quy định của pháp luật và thực trạng công tác quản lý người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam học tập, tham quan du lịch; Giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện công tác hợp tác quốc tế tại các cơ quan đơn vị....

Những nội dung, kiến thức của buổi tập huấn đã giúp học viên nhận thức được về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BVBM Nhà nước, hợp tác quốc tế; bổ sung các kiến thức và kỹ năng cụ thể để thực hiện đúng quy định pháp luật; đồng thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế để các công tác này được tăng cường, nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Linh Anh