Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1

17/07/2018 - 17:17 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 1
Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 2

Thích thể hiện để rồi nhận cái kết "tê tái".

Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 3
Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 4

Một phút nông nổi là được "tắm mát" ngay.

Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 5
Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 6

"Nghịch dại" thì không tránh khỏi những tai nạn tái tê

Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 7
Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 8

Chị em dường như là không có đối thủ.

Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 9
Nếu chị em là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 10

Tài năng có hạn nên "tai nạn" là khó tránh.

Thanh niên ”khóc mếu” khi lên mạng nhờ photoshop
Thanh niên ”khóc mếu” khi lên mạng nhờ photoshop

Thanh niên nhận cái kết “dở khóc dở cười“ khi mang ảnh lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng photoshop.

Bấm xem >>