Ngành Xây dựng Nghệ An nỗ lực tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Khoa Học 21/10/2020 - 06:50

Năm 2020, là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), trong điều kiện tình hình trong nước và quốc tế hết sức bất ngờ và phức tạp, tình hình dịch Covid-19 kéo dài gây khủng hoảng kinh tế - xã hội toàn cầu. Tỉnh Nghệ An nói chung và ngành Xây dựng nói riêng cũng găp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt bậc.

Ngành Xây dựng Nghệ An nỗ lực tạo đà cho nhiệm kỳ mới - ảnh 1

Ông Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An. Ảnh: L.T

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và các địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Sở cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... toàn ngành Xây dựng Nghệ An quyết tâm vượt qua khó khăn, có bước tiến vững chắc đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngành Xây dựng Nghệ An nỗ lực tạo đà cho nhiệm kỳ mới - ảnh 2

Một góc đô thị Vinh. Ảnh: Lâm Tùng

Công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực xây dựng được Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng cũng đạt nhiều kết quả quan trọng: Đã cơ bản hoàn thành việc tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu các phường, xã thuộc thành phố Vinh theo Quyết định 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện tại các huyện Yên Thành và Nam Đàn; hiện đang tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện để chuẩn bị cho việc đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đồng thời phục vụ cho việc định hướng chiến lược phát triển bền vững lâu dài. Chất lượng công tác tham mưu thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án ngày càng được nâng cao.

9 tháng đầu năm 2020, sản xuất toàn ngành Xây dựng Nghệ An tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng thêm ước đạt khoảng 8.314 tỷ đồng, tăng 10,46% so với cùng kỳ năm 2020 (tính chung công nghiệp - xây dựng tăng 6,92%). Dự kiến hết năm 2020, tăng trưởng của ngành đạt khoảng 11,54% (cao hơn năm 2019 và các năm gần đây).

Công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng được kiểm soát chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất là đầu tư công. Trong 9 tháng đầu năm, Sở Xây dựng đã thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, với tổng số 335 hồ sơ các loại.

Trong đó, các dự án đầu tư công 175 hồ sơ có tổng mức 3.597 tỷ đồng. Thông qua việc thẩm định đã cắt giảm chi phí, tiết kiệm trong đầu tư được 140 tỷ đồng (tương đương 4%). Đã kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng xây dựng đối với 125 công trình các loại. Công tác quản lý trật tự xây dựng tại các địa phương được kiểm soát tốt hơn.

Ngành Xây dựng Nghệ An nỗ lực tạo đà cho nhiệm kỳ mới - ảnh 3

Không gian đô thị Vinh ngày càng mở rộng khang trang tạo điểm nhấn cho thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Ảnh: Tư liệu

Về chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ cơ bản đã hoàn thành với tỷ lệ và số lượng đối tượng được hỗ trợ thuộc tốp đầu cả nước. Công tác quản lý thị trường bất động sản được kiểm soát ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm duy trì ổn định việc làm cho người lao động; hoàn thành tốt việc trích nộp nghĩa vụ ngân sách và bảo hiểm các loại cho người lao động.
Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, để đạt được các chỉ tiêu dự kiến của nhiệm kỳ, ngành Xây dựng Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất: Chỉ đạo các huyện hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện trước năm 2023; tổ chức rà soát điều chỉnh các quy hoạch chung và quy hoạch phân khu hệ thống đô thị; nâng cao chất lượng tham mưu về quy hoạch và tăng cường công tác quản lý quy hoạch.

Ngành Xây dựng Nghệ An nỗ lực tạo đà cho nhiệm kỳ mới - ảnh 4

Diện mạo nông thôn ở Yên Thành ngày càng khởi sắc. Ảnh tư liệu Thái Dương

Thứ hai: Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tốt quy hoạch tỉnh và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam; bổ sung các khu công nghiệp mới đáp ứng các nhu cầu phát triển công nghiệp trong thời gian tới.
Thứ ba: Tổ chức lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và chỉ đạo các địa phương cấp huyện lập chương trình phát triển đô thị và nâng cấp một số đô thị.
Thứ tư: Lập Kế hoạch phát triển nhà ở theo chương trình phát triển nhà ở toàn tỉnh đã được phê duyệt; tiếp tục quản lý tốt thị trường bất động sản.
Thứ năm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Thứ sáu: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Ngành Xây dựng Nghệ An nỗ lực tạo đà cho nhiệm kỳ mới - ảnh 5

Cầu vượt Quán Bánh (TP. Vinh). Ảnh: Tư liệu

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Xây dựng Nghệ An đặt mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 12-13%/năm. Một số chỉ tiêu chủ yếu như: Đô thị hóa đến năm 2025 đạt 36%; tỷ lệ dân cư đô thị được dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đối với đô thị loại 4 trở lên đạt 93-95%, đối với đô thị loại 5 đạt 85-87%; sản lượng xi măng đến năm 2025 đạt 11-12 triệu tấn.

Nguyễn Trường Giang

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An