Ngành Công Thương Đồng Nai: 'Trái ngọt' từ cải cách thủ tục hành chính

04/10/2018 - 06:20 - Nguồn: congthuong.vn Yêu cầu xóa tin

100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn.

Theo ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai-công tác cải cách TTHC được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) khi tiếp cận với dịch vụ hành chính công.

trai ngot tu cai cach thu tuc hanh chinh 109678
Cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp

Để thực hiện tốt mục tiêu này, thời gian qua, Sở Công Thương đã ban hành các quyết định quy định về kiểm soát TTHC; quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; quy chế phối hợp giữa các đơn vị cũng được ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế.

Bộ phận một cửa của Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan trong quá trình xử lý hồ sơ, đảm bảo thời gian đúng theo quy định; liên tục cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ theo hướng nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của DN, người dân. 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ hành chính; triển khai thực hiện phần mềm nhắn tin tự động báo kết quả giải quyết TTHC (127/127 thủ tục) cho tổ chức, cá nhân được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Liên kết, liên thông và vai trò người đứng đầu.

Ông Dũng cho hay, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thực hiện, triển khai, kiểm tra về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC rất quan trọng. Trong đó, có việc chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát danh mục TTHC liên thông giải quyết cho người dân và DN; phối hợp trong việc lấy ý kiến, chuyển hồ sơ cho các sở, ngành liên quan, đề xuất thực hiện đơn giản hóa giải quyết TTHC.

Việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC cũng được Sở Công Thương triển khai xây dựng, áp dụng theo quy trình ISO 9001: 2008 từ tháng 9/2016. Đến nay, cung cấp dịch vụ cấp độ 4 đối với 63/126 TTHC; tổ chức thực hiện giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính; tăng cường sử dụng phần mềm văn phòng điện tử trong lưu chuyển và xử lý công việc...

Đánh giá chung của nhiều DN trong và ngoài nước cho thấy, Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan trong quá trình xử lý hồ sơ, đảm bảo thời gian đúng theo quy định; liên tục cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ theo hướng nhanh gọn, đơn giản nhưng đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của DN, doanh nhân trên địa bàn. Đây cũng là yếu tố quan trọng để DN yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cải cách TTHC của Sở Công Thương đã góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đồng Nai qua các năm, từ mức xếp hạng 43 năm 2014 lên hạng 26năm 2017.

Ngọc Thảo