Nghệ An cấp mới cho 39 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3.450 tỷ đồng

Xe 21/07/2020 - 09:51

Báo cáo tại phiên họp HĐND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho cho 39 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.447,16 tỷ đồng.

Nghệ An cấp mới cho 39 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3.450 tỷ đồng - ảnh 1

HĐND tỉnh Nghệ An khai mạc kỳ họp thứ 15 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2020, đã chấm dứt hoạt động đối với 8 dự án có tổng diện tích đất 168,03 ha, đưa tổng số dự án bị thu hồi đến nay là 176 dự án. Ngoài ra, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Nguồn vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 33.593,5 tỷ đồng, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm 2019.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tập trung 5 tháng đạt 33,93% kế hoạch giao (bình quân cả nước giải ngân 23,25% so với kế hoạch Quốc hội giao và 26,39% so với kế hoạch Chính phủ giao); thực hiện tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 44,17% kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 2,69%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,98%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,11% (riêng công nghiệp tăng 1,58%, xây dựng tăng 9,47%); khu vực dịch vụ tăng 0,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,59% so cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, UBND tỉnh đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm , bao gồm:

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động... Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, xúc tiến, thu hút đầu tư. Chủ động theo dõi và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các dự án đã có chủ trương, giấy phép đầu tư.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, các ngành, các địa phương phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sớm phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu kế hoạch.

Tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Chủ động quản lý điều hành tài chính ngân sách trong các tình huống do dịch bệnh gây ra, đảm bảo cân đối ngân sách; tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách. Tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao...

Tác giả: Quốc Khánh

Nguồn tin: nhadautu.vn