Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án hơn 3 nghìn tỷ đồng

Nhà đất 28/02/2021 - 21:51

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án hơn 3 nghìn tỷ đồng - ảnh 1

Đô thị thành phố Vinh, Nghệ An đang được đầu tư nâng cấp mạnh mẽ.

Theo đó, xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7111/BKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2020; của Bộ Tài chính tại Văn bản số 14995/BTC-QLN ngày 7/12/2020; của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 9080/UBND-CN ngày 23/12/2020 về đề xuất dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Dự án), vay vốn IBRD của Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Phê duyệt đề xuất Dự án với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức thông báo WB về đề xuất Dự án.

UBND tỉnh Nghệ An: Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan trong quá trình lập và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, rà soát các hạng mục đầu tư để tránh trùng lặp, lãng phí và bảo đảm chỉ sử dụng vốn vay WB cho chi đầu tư phát triển theo đúng quy định tại Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan. Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định hiện hành.

Theo Văn bản số 7111/BKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự án có mục tiêu chung là Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, góp phần phát triển đô thị bền vững và tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội cho thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An.

Dự án có tổng mức đầu tư là 168 triệu USD, tương đương 3.903 tỷ đồng, trong đó, vốn vay IBRD của WB là 130 triệu USD, tương đương 3.020,2 tỷ đồng; vốn đối ứng là 882,8 tỷ đồng, tương đương 38 triệu USD.

Quang Hợp