Nghệ An: Hỗ trợ hơn 700 tấn gạo cứu đói dịp Tết Tân Sửu

Xã hội 22/01/2021 - 12:25

Tỉnh Nghệ An vừa có quyết định hỗ trợ hơn 700 tấn gạo cứu đói dịp tết Tân Sửu.

Cụ thể, huyện Kỳ Sơn sẽ được hỗ trợ hơn 137 tấn; Quế Phong gần 136 tấn; Quỳ Châu gần 120 tấn; Tương Dương hơn 94 tấn; Quỳ Hợp hơn 89 tấn; Con Cuông gần 68 tấn; Thanh Chương hơn 38 tấn; Anh Sơn gần 19 tấn; Hưng Nguyên hơn 5 tấn; Nghi Lộc 6,5 tấn; Diễn Châu gần 6 tấn; Đô Lương hơn 3 tấn; Tân Kỳ 3,5 tấn và thị xã Hoàng Mai hơn 1,2 tấn.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện, thị xã tại Trung tâm huyện, thị xã đảm bảo chất lượng, kịp thời.

Nghệ An: Hỗ trợ hơn 700 tấn gạo cứu đói dịp Tết Tân Sửu - ảnh 1

Biểu phân bổ gạo cứu đói dịp tết Tân Sửu của Nghệ An

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh để kịp thời cấp phát gạo cho UBND các xã, phường, thị trấn theo số lượng UBND tỉnh đã quyết định phân bổ cho các huyện, thị xã; chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo cho các hộ gia đình thuộc diện thiếu đói tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng quy định và hoàn thành việc cấp gạo cho các hộ gia đình trước ngày 03/02/2021 (tức ngày 22/12 âm lịch); chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển kịp thời gạo cứu đói cho nhân dân từ trung tâm huyện, thị đến trung tâm xã và các bản đối với các huyện vùng núi cao, tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thị xã trong việc cấp phát gạo đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cứu đói cho nhân dân.