Nghề độc mùa mưa: săn loài kêu "nẫu ruột" cả ngày mà bán đắt như tôm tươi

Kinh tế 11/05/2020 - 20:04

Loài này thường sống trong đồi cát hoặc dưới chân núi, nơi có những miếng đất cát tơi xốp.

Nghề độc mùa mưa: săn loài kêu

Nghề độc mùa mưa: săn loài kêu   Nghề độc mùa mưa: săn loài kêu   Nghề độc mùa mưa: săn loài kêu

1

Loài động vật lưỡng cư này thuộc lớp ếch nhái, bao quanh mình là 1 lớp nhầy nhơn nhớt mà nhiều địa phương vẫn gọi là con ễnh ương, còn đồng bào Chăm ở Ninh Thuận gọi là con ếch òn. Mùa săn bắt ếch òn vào khoảng:

Nghề độc mùa mưa: săn loài kêu
A. Tháng 5 - tháng 6
B. Tháng 11 - tháng 12

Nguồn: http://danviet.vn/nghe-doc-mua-mua-san-...Nguồn: http://danviet.vn/nghe-doc-mua-mua-san-loai-keu-nau-ruot-ca-ngay-ma-ban-dat-nhu-tom-tuoi-502020115195817866.htm