Nghệ An: 687 doanh nghiệp nợ thuế

Kinh tế 27/12/2018 - 10:21

Ban Chỉ đạo thu nợ đọng thuế Nghệ An đã làm việc với 687 doanh nghiệp có nợ thuế để đôn đốc thu nợ thuế.

Nghệ An: 687 doanh nghiệp nợ thuế - Ảnh 1Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An hiện còn 687 doanh nghiệp nợ 1135 tỉ đồng

Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An cho thấy: Tính đến ngày 31/10/2018, tổng nợ thuế còn 1.371 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 924 tỷ đồng, nợ khó thu 444 tỷ đồng.

Nhờ tập trung quyết liệt, đến nay sau hơn 1 tháng vào cuộc, đã giảm nợ được 296 tỷ đồng. Cụ thể, Ban chỉ đạo đã làm việc với các đơn vị có nợ lớn như Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty CP Bia Hà Nội Nghệ An...Đồng thời các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã làm việc với các doanh nghiệp có nợ thuế từ 1 tỷ đồng trở lên. Tổng nợ thuế  hiện còn 1.135 tỷ đồng.

Ngành chức năng đã mời làm việc 687 doanh nghiệp, thực hiện cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền gửi ngân hàng 675 lượt doanh nghiệp, cưỡng chế hóa đơn 306 doanh nghiệp.

PV

Loading...