Nghệ An: Bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc

03/12/2018 - 16:51 - Nguồn: congthuong.vn Yêu cầu xóa tin

Xây dựng NTM thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới năm 2018, Nghệ An đã xây dựng, nâng cấp được 9.974km đường giao thông nông thôn các loại với tổng kinh phí 9.636,4 tỷ đồng. Xây dựng thêm 85 trường học đạt chuẩn quốc gia với kinh phí 894,3 tỷ đồng, nâng tổng số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia lên 1.043/1.519 trường. Từ đầu năm 2018 đến nay, Nghệ An có thêm 4 thôn, bản được UBND các huyện quyết định công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh và dự kiến đến hết năm 2018 có thêm khoảng 36 thôn, bản được công nhận; đưa tổng số thôn, bản đạt chuẩn NTM lên 86 thôn, bản.

nghe an bo mat nong thon moi co nhieu khoi sac
Năm 2019, Nghệ An phấn đấu có thêm ít nhất 27 xã đạt chuẩn NTM

Bộ mặt NTM nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống hạ tầng phát triển mạnh mẽ, nhất là các vùng khó khăn. Đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận cư dân nông thôn được nâng lên đáng kể. Đến nay, có 324/431 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, chiếm 75,2%; 372/431 xã đạt tiêu chí số 12 (lao động có việc làm), chiếm 86,3%. Toàn tỉnh có 181/431 xã được tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM là TP. Vinh, thị xã Thái Hòa và huyện Nam Đàn. Đây là kết quả xây dựng NTM đột phá của Nghệ An.

Là một trong những tỉnh có xã đạt NTM nhiều nhất cả nước nhưng Nghệ An còn có sự chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện xây dựng NTM giữa các vùng, miền. Số xã đạt chuẩn NTM 9 huyện đồng bằng là 130/228 xã (đạt 57%) thì 11 huyện miền núi chỉ có 51/203 xã (đạt 25%). Một số xã chủ yếu đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, thu nhập của người dân. Nguồn lực đầu tư xây dựng NTM cho các xã chưa đáp ứng nhu cầu.

nghe an bo mat nong thon moi co nhieu khoi sac
Nông thôn mới đã thay đổi đời sống của người dân

Có thêm ít nhất 27 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019

Tỉnh Nghệ An đang phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng NTM năm 2018. Đồng thời, tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án “Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng NTM trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2017-2020” và Đề án "Huyện NTM kiểu mẫu Nam Đàn". Tiếp tục chỉ đạo xây dựng 3 xã NTM kiểu mẫu theo đề án đã được phê duyệt là Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu), Kim Liên (huyện Nam Đàn) và Sơn Thành (huyện Yên Thành).

Đến tháng 8/2018, số nợ đọng trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giảm còn 42 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn của chương trình Trung ương cấp năm 2018 đã ưu tiên cho các địa phương trả nợ hơn 176 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh văn phòng điều phối NTM cho biết: Để tiến tới năm 2019 không còn nợ đọng NTM, chúng tôi chỉ đạo từ cấp huyện đến xã hạn chế đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ thực hiện xây mới khi đảm bảo nguồn lực, ưu tiên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh huy động lồng ghép các nguồn lực, đặc biệt là sức dân trong xây dựng NTM.

Năm 2019, Nghệ An phấn đấu có thêm ít nhất 27 xã đạt chuẩn NTM; nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2019 là 238/431 xã (đạt tỷ lệ 55,22%). Để đạt được mục tiêu đó, các địa phương cần xác định: Xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ như: Tập trung rà soát lại các tiêu chí ở các xã chưa đạt NTM, xác định các tiêu chí khó để tập trung thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, sản xuất hiệu quả... Đẩy mạnh huy động lồng ghép các nguồn lực, đặc biệt là sức dân trong xây dựng NTM.

Hoàng Trinh