Nghiêm cấm áp dụng chính sách GPMB để trục lợi tại Dự án KLH xử lý chất thải Sóc Sơn

Giao thông 05/08/2020 - 13:51

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã cho phép UBND huyện Sóc Sơn được áp dụng một số cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ thực hiện Dự án Khu liên hợp (KLH) xử lý chất thải Sóc Sơn. Tuy nhiên, UBND TP cũng nhấn mạnh, nghiêm cấm các trường hợp áp dụng chính sách GPMB để trục lợi.

Theo đó, thực hiện kết luận của đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy tại buổi đối thoại của lãnh đạo TP với người dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; xét đề nghị của Liên ngành: Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND huyện Sóc Sơn về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2 và Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu xử lý chất thải Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly, UBND TP ban hành văn bản số 3489/UBND-GPMB ngày 29-7-2020 chấp thuận cho phép UBND huyện Sóc Sơn được áp dụng một số cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ dưới đây để lập, phê duyệt phương án theo thẩm quyền.

Cụ thể, về bồi thường, hỗ trợ công trình, tài sản xây dựng trên đất: Đối với các công trình, tài sản hợp pháp được xây dựng trên đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đúng quy định hoặc trên đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, UBND huyện Sóc Sơn thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn tổ chức điều tra chi tiết (bản đo đạc hiện trạng, mô tả, khảo sát chi tiết về kết cấu, mức độ hoàn thiện; ảnh chụp công trình; thời điểm xảy dựng...) làm căn cứ lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đồng thời, thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, có đủ năng lực lập thiết kế, dự toán đối với những công trình không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo Điều 11 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29-3-2017 của UBND TP.

Đối với các hạng mục công trình, tài sản xây dựng trên diện tích đất vượt hạn mức đất ở (xây dựng trên đất vườn ao liền kề đất ở (gồm: bếp, giếng, nhà vệ sinh, nhà tắm, sân, cổng, đường vào nhà, rãnh, chuồng chăn nuôi, tường rào bao quanh thửa đất) nhưng được UBND xã xác nhận thời điểm xây dựng trước ngày có thông báo thu hồi đất, sử dụng đúng mục đích và phù hợp công năng của công trình xây dựng đó), UBND TP cho phép UBND huyện Sóc Sơn áp dụng chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 và Điều 24 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29-3-2017 của UBND TP theo nguyên tắc: tổng mức hỗ trợ về công trình, tài sản xây dựng (bao gồm cả hỗ trợ khác) không vượt quá mức bồi thường công trình theo quy định.

UBND TP nghiêm cấm các trường hợp áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng để trục lợi; các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm áp dụng chính sách GPMB để trục lợi tại Dự án KLH xử lý chất thải Sóc Sơn - ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - Đào Đức Toàn tại buổi đối thoại với nhân dân vùng dảnh hưởng môi trường KLH xử lý chất thải Sóc Sơn ngày 17-7.

Về chính sách giao đất tái định cư cho các hộ gia đình có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở, UBND TP giao UBND huyện Sóc Sơn tổng hợp, báo cáo từng trường hợp cụ thể gửi Sở TN&MT chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Xây dựng kiểm tra, thẩm định trình UBND TP chấp thuận việc giao bổ sung tái định cư (ngoài chính sách tái định cư được hưởng theo quy định), thực hiện theo nguyên tắc: xem xét đối với những hộ gia đình có nhiều cặp vợ chồng thực tế đang ăn ở riêng trên cùng 1 thửa đất ở bị thu hồi, có khuôn viên riêng; không còn chỗ ở nào khác. Trường hợp được giao bổ sung tái định cư (nếu có) thì không được chuyển đổi sang hình thức tự lo tái định cư bằng tiền.

Áp dụng tính diện tích đất tái định cư đối với các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi tại 2 Dự án: Cho phép UBND huyện Sóc Sơn thống kê, tổng hợp diện tích đất ở bị thu hồi tại cả 2 dự án (Dự án đầu tư xây dựng KLH xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2 và Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu xử lý chất thải Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly) để xét giao đất tái định cư một lần cho các hộ, đảm bảo diện tích đất giao tái định cư không vượt quá hạn mức giao đất ở tối đa và diện tích đất ở bị thu hồi tại 2 dự án nêu trên.

UBND TP giao các Sở TN&MT, Xây dựng, Tài chính kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện đảm bảo đúng quy định và chính sách của UBND TP, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Vân Hà