Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào?

Chuyện lạ 02/08/2020 - 13:31

Trước khi Thế chiến 2 kết thúc, trùm phát xít Hitler mơ tưởng Đức quốc xã giành chiến thắng trước phe Đồng minh. Theo đó, Hitler và chính quyền phát xít Đức lên kế hoạch tiêu diệt nhóm người Slav sau khi đuổi cùng giết tận người Do Thái.

Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 1 Ngay sau khi lên nắm quyền ở Đức, trùm phát xít Hitler thực hiện kế hoạch thanh lọc chủng tộc. Theo đó, người Do Thái trở thành mục tiêu bị chính quyền phát xít Đức bắt giữ và tiêu diệt. Theo thống kê, hơn 6 triệu người Do Thái bị Đức quốc xã giết hại trong Thế chiến 2. Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 2 Trước khi cuộc chiến ác liệt trên kết thúc, nhà độc tài Hitler còn vẽ ra viễn cảnh nước Đức và trục phát xít đánh bại phe Đồng minh. Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 3 Theo đó, Hitler lên kế hoạch cho tương lai của nước Đức và thế giới giai đoạn hậu Thế chiến 2. Trong số này có việc Đức quốc xã ấp ủ kế hoạch có tên "Generalplan Ost". Mục tiêu của kế hoạch này là "đuổi cùng giết tận" người Slav và văn hóa của họ ra khỏi Đức, Đông Âu và trên phạm vi toàn thế giới. Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 4 Người Slav là nhóm chủng tộc tại khu vực Ấn Âu với ngôn ngữ cùng thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Slav. Đây là một nhánh của các dân tộc Ấn-Âu và sống chủ yếu tại khu vực châu Âu, chiếm khoảng một phần ba dân số khu vực này, như người Nga, Czech, Bulgaria... Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 5 Hitler còn dự định nếu đánh bại và chiếm đóng Liên Xô thì sẽ trục xuất khoảng 31 triệu người Slav đến Siberia. Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 6 Những người Slav này sẽ bị biến thành "nô lệ" và làm việc cực nhọc tại các trại lao động của Đức quốc xã. Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 7 Phát xít Đức còn dự định giết hại hàng triệu người Slav hay biến họ thành nô lệ. Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 8 Trong vòng 30 năm sau khi Thế chiến 2 kết thúc, chính quyền của Hitler sẽ hoàn thành mục tiêu xóa sổ người Slav ở Đông Âu. Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 9 Lịch sử không diễn ra theo những gì Hitler và phát xít Đức lên kế hoạch. Đức quốc xã bị lực lượng đồng minh đánh bại và Hitler tự sát. Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào? - ảnh 10 Theo đó, toàn bộ kế hoạch tiêu diệt người Slav của Hitler không bao giờ có thể thực hiện.

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)