Người dân từ các địa điểm sau về Bắc Giang buộc phải cách ly tập trung

Xã hội 07/02/2021 - 16:29

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản hướng dẫn các trường hợp người dân di chuyển từ các địa điểm được xác định là ổ dịch khi đến Bắc Giang phải cách ly tập trung.

Người dân từ các địa điểm sau về Bắc Giang buộc phải cách ly tập trung - ảnh 1

Bảng hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ tỉnh thành khác về Bắc Giang.

Theo đó, do giáp ranh với các tỉnh có ổ dịch lớn và sẽ có lượng lớn học sinh, sinh viên, công nhân, lao động tự do... về quê ăn tết nên Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế.

Thực hiện rà soát, áp dụng biện pháp cách ly, xét nghiệm đúng đối tượng, cụ thể: Những trường hợp F1; những người về từ nơi xác định là ổ dịch và thiết lập vùng cách ly y tế thì thực hiện cách ly tập trung theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lấy xét nghiệm. Các trường hợp F3 thì cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đồng thời phải tổ chức rà soát, lập danh sách, khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp người về từ các tỉnh đã có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 (còn trong thời hạn 14 ngày), phân loại và xử trí theo phụ lục: "Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh thành khác về Bắc Giang".

Theo đó, người di chuyển từ những địa điểm sau khi về Bắc Giang phải cách ly tập trung theo ghi chú trong bảng dưới đây:

Người dân từ các địa điểm sau về Bắc Giang buộc phải cách ly tập trung - ảnh 2