Người ép buộc trẻ ăn xin, trộm cắp bị xử lý thế nào?

Pháp Luật 02/02/2012 - 18:13

Những người có hành vi ép buộc trẻ em làm ăn xin, bán vé số, trộm cắp... để kiếm lời có bị pháp luật xử lý không, nếu có sẽ thế nào?

Những người có hành vi ép buộc trẻ em làm ăn xin, bán vé số, trộm cắp... để kiếm lời có bị pháp luật xử lý không, nếu có sẽ thế nào?

Gần đây ở khu vực nhà tôi xuất hiện rất nhiều em nhỏ đi ăn xin, bán vé số, thậm chí chúng còn trộm cắp vặt. Khi người dân trong khu bắt được một cháu bé trộm đồ cũng không nỡ dẫn tới công an phường. Hỏi ra chúng tôi được biết các cháu đều là trẻ lang thang bị một nhóm người ép buộc làm những công việc này để lấy tiền về nộp, nếu không sẽ bị đánh.

Xin hỏi những người có hành vi ép buộc trẻ em làm công việc này (ăn xin, bán vé số, trộm cắp...) để kiếm lời có bị pháp luật xử lý không, nếu có sẽ thế nào?

Ngân An

no image

ep buộc trẻ, ăn xin, xử lý thế nào?