Nguồn thu từ đất tăng đáng kể qua các năm

Nhà đất 11/11/2020 - 11:13

Báo cáo của Chính phủ mới đây cho thấy, công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất đã đạt nhiều kết quả, trong đó, đã huy động nguồn lực tài chính từ đất đai, thu về ngân sách hơn 600 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2015 - 2019.

Nguồn thu từ đất tăng đáng kể qua các năm - ảnh 1

Cao tốc Bắc - Nam là một trong những công trình cấp quốc gia sử dụng vốn từ ngân sách trung ương triển khai chưa đúng tiến độ. Ảnh minh họa

Việc huy động hiệu quả nguồn lực từ đất đai đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thu 617.400 tỷ đồng từ đất đai

Theo báo cáo của Chính phủ, nhóm đất nông nghiệp hiện nay là hơn 27 triệu ha, chiếm 81,80% diện tích tự nhiên, vượt 0,21% so với chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội. Nhóm đất phi nông nghiệp là hơn 4,5 triệu ha, chiếm 13,67% diện tích tự nhiên, đạt 94,73% so với chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội. Nhóm đất chưa sử dụng là hơn 1,4 triệu ha, chiếm 4,53% diện tích tự nhiên, vượt 14,42% so với chỉ tiêu đề ra.

Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ quan trọng để Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã trở thành một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều tiết thị trường quyền sử dụng đất… Thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực chất. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản bám sát và tuân thủ quy hoạch; từng bước khắc phục được tình trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, không đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phân bổ nguồn lực đất đai cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới.

Một kết quả quan trọng, đó là đã khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai góp phần làm tăng giá trị của đất, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nguồn thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) cho ngân sách đã tăng đáng kể qua các năm. Theo đó, từ năm 2015 - 2019, nguồn thu từ đất đạt 617.400 tỷ đồng.

Một số địa phương chưa bố trí đủ kinh phí cho quy hoạch đất đai

Tuy đã đạt được những thành tựu nêu trên, song theo báo cáo của Chính phủ, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập, còn phụ thuộc vào thu hút đầu tư, nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án; một số công trình, dự án cấp quốc gia sử dụng vốn từ ngân sách trung ương chưa triển khai hoặc triển khai chưa đúng tiến độ (như Sân bay Quốc tế Long Thành, một số tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, đường vành đai ven biển, đường vành đai vùng kinh tế trọng điểm, các trường đại học,...) nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thời gian qua, Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai. Tuy nhiên, trong thực tiễn công việc này chưa được triển khai tốt. Kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp nói chung chưa được cấp kịp thời, thủ tục còn phức tạp nên việc triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với yêu cầu. Một số địa phương chưa bố trí đủ kinh phí để đầu tư cho công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính tạo điều kiện triển khai nhanh và có chất lượng trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Để khắc phục những bất cập nêu trên, trong thời gian tới, báo cáo Quốc hội mới đây, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục ban hành và chỉ đạo ban hành quy định pháp luật liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội quyết định. Đây sẽ là căn cứ để lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Theo đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TP. Hồ Chí Minh), thời gian qua chúng ta đã huy động một nguồn lực lớn từ đất đai, góp phần cùng các nguồn lực khác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, thời gian tới cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch, làm thất thu ngân sách nhà nước.

Chính phủ đã yêu cầu HĐND các cấp tăng cường công tác giám sát việc tổ chức lập, thẩm định và thực hiện quy hoạch, kế hoạch tại địa phương; giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Ngoài ra, sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Minh Anh