Ảnh vui: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức

Thư giãn 20/07/2013 - 00:57

Những tư thế và vị trí ngủ khó đỡ sau khi chè chén no say.

 no image
 Cầu thang là giường.
 no image
 Ngủ ở đâu cũng được, miễn là nó êm.
 no image
 Chỉ cần chỗ bằng phẳng là có thể ngả lưng.
 no image
 Tội nghiệp một kẻ say.
 no image
 Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức.
 no image
Ăn hành.
 no image
 Sau cuộc vui.
 no image
 Cữ nhằm chỗ êm mà nằm.
 no image
 Ngủ thích hơn tắm.

Ngô Văn