Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân

Pháp Luật 19/02/2019 - 05:44

Một nguồn tin từ cơ quan công an, nhiều khả năng hung thủ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều được người khác thuê để giải quyết mâu thuẫn.

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 1

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 2

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 3

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 4

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 5

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 6

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 7

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 8

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 9

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 10

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 11

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân - ảnh 12