Nhiệt điện Phả Lại (PPC) báo lãi quý 3/2020 đạt 90 tỷ đồng, giảm hơn 1 nửa cùng kỳ

Kinh tế 02/11/2020 - 18:29

Tính chung 9 tháng đầu năm, PPC ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 595 tỷ đồng, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng đã hoàn thành gần 78% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.557,5 tỷ đồng giảm mạnh 20,5% so với cùng kỳ. Phía PPC cho biết sản lượng điện sản xuất trong quý 3/2020 thấp hơn 273 triệu kWh so với cùng kỳ, ngoài ra đơn giá bán bình quân thấp dẫn tới doanh thu thấp hơn cùng kỳ. Chi phí giá vốn hàng bán giảm ít hơn, giảm ở mức 19,3%, kết quả lãi gộp chỉ đạt 119 tỷ đồng giảm 32,2% so với quý 3/2019.

Trong quý 3/2020 Công ty trích lập dự phòng khoản đầu tư 8,56 tỷ đồng, trong khi quý 3/2019 công ty đã ghi nhận hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư là 37,2 tỷ đồng. Do vậy doanh thu tài chính giảm 33,5% xuống 22,6 tỷ đồng, chi phí tài chính 8,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hoàn nhập 40,9 tỷ đồng. Chi phí QLDN tăng mạnh hơn 123% lên hơn 20,8 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí thuế, PPC ghi nhận lãi sau thuế 90,3 tỷ đồng, giảm hơn 53% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 PPC ghi nhận doanh thu 6.057,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 505,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,5% và giảm 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2020 Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 8.277,12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 765,47 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng PPC đã hoàn thành 73,2% chỉ tiêu doanh thu và 77,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) báo lãi quý 3/2020 đạt 90 tỷ đồng, giảm hơn 1 nửa cùng kỳ - ảnh 1

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 5,6% về 6.851,4 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 45,3% so với hồi đầu năm lên mức 1.540 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn giảm sâu 869,5 tỷ đồng xuống còn 1.381,2 tỷ. Nợ phải trả tính đến cuối kỳ cũng giảm mạnh 40,3% xuống mức 761 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản phải trả người bán giảm 439,5 tỷ đồng và cuối kỳ không còn phát sinh khoản vay nợ tài chính ngắn hạn, trong khi đầu kỳ ghi nhận 126,6 tỷ đồng.

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế