Nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng vì vi phạm pháp luật môi trường

Xã hội 24/04/2021 - 11:25

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công bố kết luận thanh tra và quyết định xử phạt các doanh nghiệp khu vực miền Nam do vi phạm pháp luật về môi trường.

Nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng vì vi phạm pháp luật môi trường - ảnh 1

Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận bị xử phạt 130 triệu đồng.

Tại kết luận thanh tra 271, Tổng cục Môi trường cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Cà Mau) đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (24 giờ).

Sau khi có kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải từ xưởng lột tôm sơ chế không qua xử lý, xả trực tiếp ra sông Gành Hào, Tổng cục Môi trường đã xử phạt doanh nghiệp này hơn 104 triệu đồng; buộc công ty phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành. Đến nay, công ty đã có báo cáo khắc phục vi phạm và đã được Tổng cục Môi trường ban hành kết luận kiểm tra.

Tại kết luận số 267 của Tổng cục Môi trường, Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận bị xử phạt 130 triệu đồng do trì hoãn, trốn tránh không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Thông Thuận (Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận) bị xử phạt trên 1,1 tỷ đồng do trì hoãn, trốn tránh không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của người hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp này thực hiện không đúng một trong các nội dung Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định. Đồng thời xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày. Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 m3/ngày đến dưới 800 m3/ngày.

Nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng vì vi phạm pháp luật môi trường - ảnh 2 Trụ sở Công ty TNHH Thông Thuận (Ảnh: H.M).

Hình thức xử phạt bổ sung đối với doanh nghiệp này là đình chỉ hoạt động có phát sinh nước thải vượt quy chuẩn cho phép 4,5 tháng; buộc phải nghiêm túc thi hành Quyết định số 386/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Tổng cục Môi trường đã buộc Công ty Thông Thuận phải thực hiện các biện pháp thu gom triệt để nước thải phát sinh từ khu vực xưởng giặt quần, áo của công nhân và khu vực đặt lò hơi về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý.

Tại tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Môi trường ban hành kết luận thanh tra số 266 xử phạt Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam số tiền 80 triệu đồng do thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt ĐTM...

Đặc biệt, Trung tâm Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp Trà Vinh bị xử phạt số tiền 560 triệu đồng tại kết luận số 277. Đơn vị này bị bắt các lỗi như không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định; thực hiện không đúng một trong các nội dung ĐTM được phê duyệt và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt ĐTM.

Trung tâm Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp Trà Vinh còn trì hoãn, trốn tránh không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Về biện pháp khắc phục, Tổng cục Môi trường đã buộc cơ quan này phải nộp tiền phạt vi phạm hành chính và thực hiện các nội dung của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 181/2017. Đồng thời phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Thế Kha