Nhiều thành tựu trong bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân tại Việt Nam

Xã hội 20/05/2019 - 06:57

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại sự kiện Đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) do Bộ Y tế phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Đại học Y Havard và các đối tác đồng tổ chức tại Hà Nội cuối tuần qua.

Đối thoại nhằm chia sẻ các thách thức và cơ hội về đổi mới CSSKBĐ và chuyển tuyến trong hệ thống y tế cơ sở, với trọng tâm là các sáng kiến, dự án và đầu tư do Bộ Y tế chỉ đạo; đạt được sự đồng thuận từ Bộ Y tế, các đối tác phát triển, lĩnh vực tư nhân/các doanh nghiệp về một tầm nhìn chung trong đổi mới CSSKBĐ ở Việt Nam...

Nỗ lực thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân

Phát biểu tại đối thoại, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, cải thiện sức khỏe cộng đồng đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống phúc lợi cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội. Nhiều chính phủ trong khối ASEAN đã ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe giúp cải thiện đáng kể tình trạng của bệnh nhân và sức khỏe của người dân. Việt Nam đã và đang đáp ứng hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đồng thời có được những bước tiến ấn tượng nhằm đạt mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định, vai trò của CSSKBĐ đã và đang được khẳng định và đã nhận được chỉ đạo về chiến lược và cam kết chính trị. Nghị quyết 20- NQ/TW đã đề ra mục tiêu thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đề án 2384 về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở và dự án thí điểm xây dựng 26 trạm y tế xã phường trên 8 tỉnh thành phố...

Việt Nam đã đạt được các thành công vượt bậc về phát triển hệ thống y tế với gần 90% dân số có BHYT. Đặc biệt, theo báo cáo giám sát toàn cầu mới nhất về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới, 97% trẻ em Việt Nam được tiêm phòng chuẩn - một tỷ lệ cao hơn ở hầu hết các nước có thu nhập cao.

Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu như vấn đề tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, tăng cường CSSKBĐ, giảm các khoản chi phí phát sinh, nâng cao hiệu quả và khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

  • Nhiều thành tựu trong bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân tại Việt Nam - ảnh 1
  • Nhiều thành tựu trong bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân tại Việt Nam - ảnh 2

Nhiều thành tựu trong bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân tại Việt Nam - ảnh 3

Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đã đạt mức khá cao.

Thiết lập 3 trụ cột để hỗ trợ CSSKBĐ

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định tại đối thoại, Việt Nam cam kết đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030.

Hiện Chính phủ Việt Nam đặt ưu tiên phát triển một hệ thống y tế vững mạnh và rộng lớn, coi đây là nền tảng nhằm đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Bộ Y tế đã thiết lập 3 trụ cột để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu gồm chương trình Việt Nam khỏe mạnh, chương trình tăng cường y tế cơ sở và các chương trình mục tiêu quốc gia. Các chương trình này cần được đồng hành và thống nhất với nhau để tối ưu hóa các tác động của chúng.

Theo Bộ Y tế và các chuyên gia, việc đồng thuận về việc tạo dựng sự hợp tác đối tác công - tư điển hình mới, dưới hình thức nhóm công tác về đổi mới CSSKBĐ, có tiềm năng đổi mới cách thức hệ thống y tế cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam. Đối thoại về hợp tác trong CSSKBĐ đã thảo luận việc thành lập nhóm công tác về đổi mới CSSKBĐ, giúp bổ sung thêm vào các nỗ lực của Chính phủ trong chuyển đổi CSSKBĐ tại Việt Nam.

Nhóm công tác sẽ được đặt tại Bộ Y tế và thúc đẩy sự chia sẻ kinh nghiệm đa dạng, các đầu tư và chuyên môn của các đối tác nhằm tăng cường cho các dự án thí điểm hiện tại của Bộ Y tế, nhằm tạo nên mô hình CSSKBĐ mới và toàn diện trên khắp Việt Nam. Nhóm công tác cũng có mục đích tạo ra cú hích đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia nhằm đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân cho mọi công dân vào năm 2030.

Nhóm công tác về đổi mới CSSKBĐ sẽ bao gồm các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam và ba thành viên đồng sáng lập là Diễn đàn kinh tế Thế giới, Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu của Trường đại học Y Harvard và đối tác, nhằm xây dựng một hình thức hợp tác đối tác công - tư sáng tạo để giúp thực hiện các mục tiêu thông qua việc tăng cường các dự án thí điểm hiện tại về CSSKBĐ tại 30 tỉnh của Bộ Y tế.

Thái Bình