Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ

Tình yêu 30/08/2018 - 21:13

Omario Brunelleschi là một nghệ sĩ tự do người Anh - Ý. Ông đã vẽ lại kỷ niệm thời thơ ấu ngọt ngào với những khoảnh khắc ấm áp.

Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 1

Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 2

Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 3

Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 4

Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 5
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 6
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 7
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 8
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 9
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 10
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 11
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 12
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 13
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 14
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 15
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 16
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 17
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 18
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 19
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 20
Nhìn bộ tranh này, bạn chỉ muốn quay trở về với tuổi thơ - ảnh 21