‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

21/10/2018 - 15:09 - Nguồn: saostar.vn Yêu cầu xóa tin

Hậu cung Như Ý truyện tập 81-82 nối tiếp những ngày u sầu của Hoàng hậu khi phải chứng kiến phu quân của mình trở nên sa đoạ. Trong tập trước, Hoàng hậu đã cho mời Lệnh Quý phi đến chỗ của mình để hỏi tội cô. Việc đưa một rừng bươm bướm thanh lâu vào cung là chuyện cấm kị. Đã vậy, đàn bươm bướm của Lệnh Quý phi lại câu dẫn Hoàng thượng bỏ bê triều chính.

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Sau đó, Hoàng hậu vì vội vàng đến thuyền ngự của Hoàng thượng mà bỏ quên không xử Lệnh Quý phi. Nếu Hoàng hậu ra tay ngoan độc hơn, có lẽ giờ đây chúng ta sẽ không còn được thấy Lệnh Quý phi đậu cành này mà hót mỉa mai cành kia.

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Đến thuyền ngự chứng kiến cảnh ô uế, Hoàng hậu ra lệnh bắt đàn bươm bướm giải nghệ, xuất gia làm ni. Còn Hoàng thượng vì nhìn thấy Hoàng hậu đâm ra chán ghét. Tuy vậy, người có quyền bày tỏ sự chán ghét là Hoàng hậu. Hoàng hậu không chịu nổi Hoàng thượng nữa nên đã mang hết những gì uất hẹn của chị em phi tần chính chuyên ra chất vấn Hoàng thượng.

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Hoàng thượng càng nghe càng đỏ mặt, vì giận thì ít mà vì quê thì nhiều. Cuối cùng, Hoàng thượng chỉ biết tát Hoàng hậu một cái chứ không dám mạnh miệng. Hoàng thượng làm gì đủ lí lẽ để cãi với Hoàng hậu! Hoàng hậu cảm thấy mấy phần tình cảm còn lại của mình cũng nên đến lúc dẹp luôn qua một bên. Do đó, Hoàng hậu rút trâm (không phải đâm Hoàng thượng) để xoã tóc và cắt đi một đoạn.

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Sau này, Thái hậu lí giải với chúng sanh khán giả rằng với người Mãn, việc cắt tóc chỉ có hai mục đích, một là vì trong nhà có đại tang, hai là vì phu quân của người phụ nữ đã mất. Thâm ý của Hoàng hậu ở đây chính là Hoằng Lịch - phu quân trong lòng của mình đã sớm không còn nữa.

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Hoàng thượng ra lệnh đưa Hoàng hậu về Tử Cấm Thành ngay lập tức, cả hai không ai nhường ai. Lệnh Quý phi ngư ông đắc lợi trở thành Hoàng quý phi chấp chưởng hậu cung. Cô cũng không quên rút một tấm ván khi đã qua cầu, làm cho Tiến Trung mất mạng. Quả là tàn khốc!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Tiêu điểm thứ hai trong hai tập này thuộc về Ngũ A ca Vĩnh Kì. Trong mắt nhiều thiếu nữ, Vĩnh Kì chính là một chàng trai hào hoa phong nhã, tuy nhiên thực sự, Vĩnh Kì có nhiều hơn thế. Cậu có sự mưu toan của một người đàn ông thực thụ. Cậu dùng chính Hoàng ngạch nương - người nuôi dưỡng cậu bao năm - để lấy được lòng tin của Hoàng A mã. Và có lẽ, cậu đã thành công.

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Cho đến trước hai tập này Vĩnh Kì chỉ là một Bối lặc, đến nay, Hoàng thượng đã phong cho cậu là Vinh Thân vương. So với các A ca khác, có lẽ Hoàng thượng đã có ý dành ngôi vị Thái tử cho Vĩnh Kì. Tuy vậy, trong cung vẫn còn một gương mặt ác thâm ác sâu, ác từ đầu đến cuối là Hoàng quý phi Vệ Yến Uyển thì làm sao cậu có cửa đăng quang.

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Hoàng quý phi đã chỉ thị cho sủng thiếp của Ngũ A ca là Vân Giác ra tay với cậu. Vân Giác tuy yêu Vĩnh Kì như Tiểu Yến Tử nhiều năm trước đây trong “Hoàn Châu Cách cách”, nhưng cô có dã tâm trả thù sục sôi mỗi ngày. Dẹp tình ý sang một bên, Vân Giác hạ độc Ngũ A ca. Kết lại hai tập phim là sự trầm trọng về sức khoẻ của Ngũ A ca.

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Tình thế hiện tại sau khi điểm qua hai tiêu điểm hai tập này đang rất khốn khó đối với Dực Khôn cung. Khốn khó ở đây không chỉ có việc Hoàng hậu bị ghẻ lạnh mà còn bao gồm cả việc tình cảm của cặp đôi chính đã không thể cứu vãn. Ngược lại, kẻ tiểu nhân như Hoàng quý phi lại đục nước béo cò dù cô chẳng có tài năng gì nổi trội ngoài hại người.

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!

 

Mọi thứ sẽ diễn biến ra sao, hãy đón xem Hậu cung Như Ý truyện tập 83-84 bản Vietsub (phụ đề Việt ngữ) chính thức trên FPT PLAY từ thứ Ba đến thứ Bảy hàng tuần để theo kịp nhé!

‘Như Ý truyện’ tập 81-82: Salon làm tóc trong cung khuya rồi còn làm không, Hoàng hậu nương nương đặt lịch nè!