Nhựa Đà Nẵng báo lãi quý 2 tăng 33% nhờ cắt giảm giá vốn

Xã hội 08/07/2020 - 17:36

CTCP Nhựa Đà Nẵng (HNX: DPC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2020 với lãi ròng tăng 33% so cùng kỳ nhờ vào tiết giảm giá vốn hàng bán.

Trong quý, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 12% so với cùng kỳ về còn gần 22 tỷ đồng. Nhờ vào tiết giảm được 35% giá vốn hàng bán nên Nhựa Đà Nẵng ghi nhận gần 10 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 51% so với con số lợi nhuận cùng kỳ.

Trong hoạt động tài chính, doanh thu và chi phí đều tăng. Đáng kể, chi phí lãi vay của Công ty tăng mạnh từ 43 triệu đồng lên 529 triệu đồng.

Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm lần lượt 3,9 tỷ và 2,8 tỷ. Trừ thêm thuế, lãi ròng mà Công ty mang về gần 2,4 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 10% còn 40 tỷ đồng và báo lãi sau thuế hơn 2,9 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhựa Đà Nẵng báo lãi quý 2 tăng 33% nhờ cắt giảm giá vốn - ảnh 1

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của DPC ghi nhận hơn 72 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Nợ phải trả chiếm 40% trong cơ cấu nguồn vốn, đạt 28 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn là 20 tỷ đồng.

Được biết, Nhựa Đà Nẵng trước đây là Công ty Nhựa Đà Nẵng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được thành lập ngày 22/1/1976. Công ty chuyên kinh doanh thiết bị máy móc, nguyên liệu và sản phẩm ngành nhựa, các sản phẩm chủ yếu nay là bao bì, ống nước các loại sử dụng trong công, nông nghiệp và xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho Công ty với doanh thu đạt 80 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng, Nhựa Đà Nẵng đã thực hiện được phân nửa kế hoạch cho cả doanh thu và lợi nhuận.

Chia sẻ