Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

Kinh tế 28/04/2021 - 16:02

Ngày 10/5 tới đây, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP - sàn HNX) sẽ chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2020.

Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) trả cổ tức 10% bằng tiền mặt - ảnh 1

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/5, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 28/5/2021.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2020, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 15%.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.629,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 447,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,7% và tăng 9,3% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 111,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của NTP là 469,48 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn 941,85 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2021, Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 432 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,3% và giảm 14,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong đó, theo báo cáo tài chính mới nhất, quý I/2021, NTP ghi nhận doanh thu đạt 1.061,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,3% và 73,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 31,8% lên 32,9%.

Công ty thuyết minh lợi nhuận tăng chủ yếu do doanh thu tăng 108 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc giảm số dư nợ vay bình quân và lãi suất tiền vay tác động làm giảm chi phí tài chính.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của NTP tăng 11,1% lên 4.327,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 1.433,3 tỷ đồng, chiếm 33,1% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 965 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 603,2 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 572,9 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu NTP giảm 2,8% xuống mức 35.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh đạt 21.600 đơn vị.

N.T