Những câu hỏi tuyển dụng khó của Apple

Nhà đất 06/12/2020 - 06:38

Apple là một trong những công ty hàng đầu thế giới. Để ''lọt vào mắt xanh'' của nhà tuyển dụng, bạn cần vượt qua những câu hỏi sau.

Những câu hỏi tuyển dụng khó của Apple - ảnh 1

1. Câu hỏi tuyển dụng kỹ sư phát triển phần mềm: Hãy di chuyển một số bất kỳ để biến phép tính 62-63=1 thành đúng.

Những câu hỏi tuyển dụng khó của Apple - ảnh 2

2. Câu hỏi tuyển dụng phân tích viên: Nếu được tặng một chiếc lọ, bên trong chứa các đồng xu được đánh dấu thành 2 loại fair và unfair. Bạn được yêu cầu rút một đồng xu, tung 3 lần và ghi lại kết quả. Theo bạn, xác suất để lấy được đồng xu cùng loại là bao nhiêu?

Những câu hỏi tuyển dụng khó của Apple - ảnh 3

3. Câu hỏi tuyển dụng kỹ sư cơ học: Nếu bạn đặt một cốc nước lên máy phát nhạc và bắt đầu tăng tốc độ phát, điều gì sẽ xảy ra trước? Chiếc cốc bị trượt ra hay nước trong cốc sẽ bắn ra ngoài?

Những câu hỏi tuyển dụng khó của Apple - ảnh 4

4. Câu hỏi tuyển dụng kỹ sư phần mềm: Bạn có 100 đồng xu để trên bàn, mỗi đồng đều có hai mặt sấp và ngửa. Hiện tại có 10 đồng sấp và 90 đồng ngửa. Bạn không được phép sờ, nhìn hay làm bất kỳ cách nào khác để xác định mặt tiền xu. Vậy làm thế nào để chia đống tiền xu đó thành hai phần và đảm bảo mỗi phần có số mặt sấp và ngửa đều nhau?

Những câu hỏi tuyển dụng khó của Apple - ảnh 5

5. Câu hỏi tuyển dụng kỹ sư phần mềm QA: Có 3 hộp, một hộp đựng táo, một hộp đựng cam, một hộp có cả táo vào cam. Các hộp này bị dán nhãn sai toàn bộ, không chỉ đúng loại quả có trong hộp. Bạn được phép mở một hộp, lấy một quả bất kỳ bên trong nhưng không được phép nhìn. Vậy, bằng cách nào để xác định loại quả trong từng hộp và sửa lại nhãn dán đúng cho cả 3 hộp?

Những câu hỏi tuyển dụng khó của Apple - ảnh 6

6. Câu hỏi tuyển dụng kỹ sư phần cứng: Nêu 5 cách để xác định số xăng còn trong ôtô?

Những câu hỏi tuyển dụng khó của Apple - ảnh 7

7. Câu hỏi tuyển dụng kỹ sư phần mềm: Nếu bạn có 2 quả trứng, để xác định tầng cao nhất thả mà không làm vỡ trứng, bạn sẽ làm gì? Đâu sẽ là cách tốt nhất?

Minh Thúy

Theo Business Insider