Những chú chó "ngáo ngơ" đến mức chủ nhân cũng lắc đầu ngán ngẩm

Thư giãn 03/01/2019 - 00:39

Cười ngất với chú chó "ngáo ngơ" nhất quả đất. Chân ngắn đáng yêu quá mà. Cuối cùng thì cũng lừa được một "con gà". Nhẹ thế này thì việc gì phải nhảy qua nhỉ? Tại sao không đi đường vòng cho khỏe mà phải nhảy.

Những chú chó
Những chú chó

Cười ngất với chú chó "ngáo ngơ" nhất quả đất.

Những chú chó
Những chú chó

Chân ngắn đáng yêu quá mà.

Những chú chó
Những chú chó

Cuối cùng thì cũng lừa được một "con gà".

Những chú chó
Những chú chó

Nhẹ thế này thì việc gì phải nhảy qua nhỉ?

Những chú chó
Những chú chó

Tại sao không đi đường vòng cho khỏe mà phải nhảy.