Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“

Giới trẻ 31/08/2018 - 09:33

Phía sau những cảnh quay nảy lửa, các diễn viên có những khoảnh khắc vui vẻ ở hậu trường.

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 1

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 2

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 3

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 4

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 5

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 6

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 7

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 8

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 9

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 10

Những hình ảnh không được phát sóng của “Quỳnh búp bê“ - ảnh 11