Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử

18/11/2018 - 17:12 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 1
Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 2

Màn ảo thuật bị đứa bạn thân bóc mẽ.

Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 3
Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 4

Chắc tại anh ta nặng quá đây mà.

Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 5
Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 6

Giấu kỹ thế rồi sao còn đoán được nhỉ?

Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 7
Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 8

Nhớ nghiên cứu địa hình cho rõ rồi hãy làm ảo thuật nhé.

Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 9
Những màn ảo thuật thất bại "thảm hại" nhất trong lịch sử - 10

Sao lại phá đám "mánh khóe" của người ta vậy?