Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ

Thể thao 31/08/2018 - 06:01

Giành nhiều huy chương tại ASIAD 2018 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV của Pencak Silat được chào đón trong vòng tay của người hâm mộ và gia đình.

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 1

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 2

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 3

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 4

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 5

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 6

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 7

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 8

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 9

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 10

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 11

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 12

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 13

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 14

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 15

Những “Người hùng” Pencak Silat về nước trong vòng tay người hâm mộ - ảnh 16