Những nguyên nhân khiến nước uống đóng chai chưa thật sự an toàn

03/12/2018 - 18:18 - Nguồn: phapluatxahoi.vn Yêu cầu xóa tin

Theo Phó giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nguyên nhân khiến chất lượng nước uống tại Hà Nội chưa thực sự đảm bảo ATTP là: Không kiểm soát được chất lượng nguồn nước dùng để sản xuất. Phần lớn nguồn nước không đạt tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống.

Nhiều cơ sở, nhất là cơ sở có quy mô nhỏ, chưa đủ thiết bị và công nghệ để đảm bảo xử lý nước đạt mức an toàn thực phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT.

Nhiều cơ sở còn làm giả nhãn mác của các cơ sở sản xuất có uy tín; các cơ quan chức năng, nhất là ở cấp phường, cấp huyện vẫn chưa quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Từ thực tế đó, TS. Thịnh đưa ra một số giải pháp đảm bảo ATTP cho nước uống đóng chai tại Hà Nội. Đó là quản lý chặt chẽ chất lượng của nguồn nước dùng để sản xuất nước uống đóng chai.

“Để làm được điều này, trước hết Sở Y tế và chi cục ATTP cần yêu cầu tất cả các cơ sở phải tiến hành kiểm tra chất lượng nguồn nước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT. Sau khi kiểm tra, các cơ sở lập báo cáo gửi Chi cục ATTP, trong đó cần nêu rõ các biện pháp khắc phục khi nguồn nước chưa đạt tiêu chuẩn quy định. Những nguồn nước không đạt yêu cầu nhưng cơ sở không có giải pháp xử lý có hiệu quả thì không được tiếp tục sản xuất”, TS. Thịnh nêu rõ.

nhung nguyen nhan khien nuoc uong dong chai chua that su an toan

Bên cạnh đó, các cơ sở tự kiểm tra và đánh giá thực trạng hệ thống thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất nước uống đóng chai của cơ sở mình. Lập báo cảo gửi về Chi cục ATTP. Trong đó cần nêu rõ những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống thiết bị và công nghệ sản xuất, cần nêu rõ các biện pháp khắc phục những nhược điểm.

Những cơ sở không đủ thiết bị và trình độ công nghệ thấp, nếu không có giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời hạn nhất định, cần dừng sản xuất để hoàn thiện mới được tiếp tục sản xuất.

Các cơ sở tự phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm của mình theo các tiêu chuẩn về ATTP được quy định trong QCVN 6-1:2010/BYT. Lập báo cáo và gửi về Chi cục ATTP, trong đó cần nêu rõ các biện pháp khắc phục các chỉ tiêu không đạt. Những cơ sở nào không có khả năng khắc phục các chỉ tiêu ATTP không đạt, cần dừng sản xuất để khắc phục cho đến khi đạt được những tiêu chuẩn quy định.

Đối với các cơ sở làm bị phát hiện làm hàng nhái hàng giả phải bị xử phạt, tiêu hủy tất cả lượng hàng nhái hàng giả đã sản xuất và cấm sản xuất trong một thời gian nhất định.

Về phía các cơ quan chức năng, cần tuyên truyền tới từng cơ sở sản xuất về các quy định liên quan đến chất lượng nước ăn uống, nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai…

Tổ chức cho các cơ sở tự kiểm tra, đánh giá về chất lượng nguồn nước, những điều kiện về hệ thống thiết bị, công nghệ, về nhân lực, về chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của Quy chuẩn; kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ các cơ sở để đánh giá về chất lượng nguồn nước, những điều kiện về hệ thống thiết bị, công nghệ, về nhân lực, về chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của Quy chuẩn.

Có hình thức xử phạt đúng mức đối với cơ sở không thực hiện đảm bảo ATTP nước uống đóng chai do cơ sở sản xuất. Lấy mẫu kiểm tra những sản phẩm nước uống đóng chai đang lưu thông trên thị trường nhưng không do các cơ sở của Hà Nội sản xuất. Kịp thời thông báo công khai với người tiêu dùng những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn để người tiêu dùng Hà Nội và du khách tránh tiêu dùng những sản phẩm này.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện trên địa bàn TP có khoảng 477 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền, việc đảm bảo ATTP còn chưa thật tốt. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra, bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất có uy tín, đầu tư nhà xưởng và máy móc theo tiêu chuẩn vẫn tồn tại các xưởng sản xuất nhỏ, quy mô hộ gia đình, cơ sở vật chất chật hẹp, tạm bợ, công nghệ chưa được đầu tư thỏa đáng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là khu nhà xưởng chưa bảo đảm vệ sinh; thiếu trang thiết bị, phương tiện rửa và khử trùng, tem nhãn sản phẩm không đúng quy định, việc kiểm soát chất lượng, an toàn của mặt hàng này còn chưa chặt chẽ và triệt để.

Vân Hà