Những rủi ro liên quan đến cho vay vượt giới hạn

22/04/2018 - 12:41 - Nguồn: thesaigontimes.vn Yêu cầu xóa tin

Những rủi ro liên quan đến cho vay vượt giới hạn

Phan Minh Ngọc

Dự án giao thông là một trong những dự án được phép cho vay vượt giới hạn. Ảnh: THÀNH HOA

(TBKTSG) - Chính phủ vừa ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan với một số điều kiện.