Những thủ thuật Toán học cực thú vị mà bạn sẽ phải thốt lên giá như ngày trước đi học mình biết đến chúng

15/10/2018 - 19:47 - Nguồn: kenh14.vn Yêu cầu xóa tin

Tìm căn bậc 2 của 1 số có kết thúc bằng số 5, ví dụ a5, hãy tính kết quả của phép tính a x (a+1) và thêm số 25 vào sau kết quả đó. Căn bậc 2 của 35 sẽ bằng 3 x (3+1) = 12; thêm 25 vào sau 12 ta được 1225. Như vậy 1225 là căn bậc 2 của 35!

Những thủ thuật Toán học cực thú vị mà bạn sẽ phải thốt lên giá như ngày trước đi học mình biết đến chúng - Ảnh 1.

Thủ thuật quá đơn giản để học bảng cửu chương

Những thủ thuật Toán học cực thú vị mà bạn sẽ phải thốt lên giá như ngày trước đi học mình biết đến chúng - Ảnh 3.

Muốn tính phép tính 1 số bất kỳ nhân với 5, hãy lấy số đó chia cho 2. Nếu kết quả là 1 số nguyên, không dư hãy thêm số 0 vào cuối kết quả. Nếu kết quả là 1 số có dư (thập phân) hãy bỏ dấu thập phân và thêm 5 vào cuối kết quả.
5980 x 5: 5980/2 = 2990. Thêm 0 vào cuối kết quả ta được 5980 x 5 = 29900

Những thủ thuật Toán học cực thú vị mà bạn sẽ phải thốt lên giá như ngày trước đi học mình biết đến chúng - Ảnh 5.

Muốn nhân 1 số với 11, hãy thêm tổng của 2 chữ số đó vào giữa chúng. Ví dụ 32 x 11 sẽ bằng 352 (3 + 2 = 5)

Những thủ thuật Toán học cực thú vị mà bạn sẽ phải thốt lên giá như ngày trước đi học mình biết đến chúng - Ảnh 7.

Muốn nhân 1 số với 4 hãy tính tổng của kết quả của 2 lần nhân 2 số đó!

Những thủ thuật Toán học cực thú vị mà bạn sẽ phải thốt lên giá như ngày trước đi học mình biết đến chúng - Ảnh 9.

Muốn tính % của 1 số bất kỳ, hãy tính tổng 10% của số đó và 10% của số đó chia cho 2. Ví dụ 15% của 25 sẽ bằng (10% của 25) + (10% của 25)/2 = 2.5 + 1.25 = 3.75

Những thủ thuật Toán học cực thú vị mà bạn sẽ phải thốt lên giá như ngày trước đi học mình biết đến chúng - Ảnh 11.

Muốn chia 1 số lẻ cho 5, hãy nhân 2 số đó và thêm dấu phẩy vào phía trước số đầu tiên từ phải sang. 

Những thủ thuật Toán học cực thú vị mà bạn sẽ phải thốt lên giá như ngày trước đi học mình biết đến chúng - Ảnh 13.

Muốn tính hiệu số của phép trừ 1000 - abc, hãy lấy 9 trừ đi các số đầu, 10 trừ đi số cuối cùng và ghép chúng lại để ra kết quả.

Những thủ thuật Toán học cực thú vị mà bạn sẽ phải thốt lên giá như ngày trước đi học mình biết đến chúng - Ảnh 15.