Nông dân tiếp tục yêu cầu Bianfishco phá sản

Xã hội 18/05/2012 - 15:39

Vụ đại gia thủy sản nợ tiền cá: - Những người nông dân đi đòi nợ Công ty CP thủy sản Bình An tiếp tục nộp đơn cho TAND TP. Cần Thơ, yêu cầu Binhanfishco tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản. >> ‘Một ngàn cũng là xương máu của nông dân” >> Công ty của ''đại gia thuỷ sản'' đang phục hồi >> DN ''đại gia thuỷ sản'' còn nợ nông dân 220 tỷ Chiều tối ngày 17/5, do chưa đòi được tiền cá, các hộ nông dân lại tiếp tục đồng loạt ký đơn gửi lên TAND TP. Cần Thơ, yêu cầu ...

Vụ đại gia thủy sản nợ tiền cá:

- Những người nông dân đi đòi nợ Công ty CP thủy sản Bình An tiếp tục nộp đơn cho TAND TP. Cần Thơ, yêu cầu Binhanfishco tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản.

>> ‘Một ngàn cũng là xương máu của nông dân”
>> Công ty của 'đại gia thuỷ sản' đang phục hồi
>> DN 'đại gia thuỷ sản' còn nợ nông dân 220 tỷ

Chiều tối ngày 17/5, do chưa đòi được tiền cá, các hộ nông dân lại tiếp tục đồng loạt ký đơn gửi lên TAND TP. Cần Thơ, yêu cầu Bianfishco phá sản.

no image

Các hộ nông dân đồng loạt ký đơn gửi lên TAND TP. Cần Thơ yêu cầu Bianfishco phá sản. Ảnh : Q.Huy


Trước đó, ngày 12 và ngày 16/4, các hộ nông dân nuôi cá bị Bianfishco nợ đã nộp đơn yêu cầu tiến hành thủ tục phá sản đối với Công ty CP Thủy sản Bình An.

Tuy nhiên,
đến nay, TAND TP. Cần Thơ vẫn chưa thụ lý vụ việc.

Lời hứa sẽ trả nợ cho nông dân trong tháng 5/2012 của ông Trần Văn Trí (chồng bà Diệu Hiền, người đại diện cho Bianfishco) đến nay vẫn chỉ là lời hứa.

Mới đây, 22 hộ dân bị Bianfishco nợ 120 tỉ đồng đã ủy quyền pháp lí cho luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân tiếp tục đòi nợ DN trên. 

Đến nay, mới chỉ có 10 hộ trong số 22 hộ này được chi trả 3 tỉ đồng.

Cũng theo Luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân, việc gửi đơn lên tòa án là một động thái để Bianfishco sớm trả tiền cho nông dân nuôi cá để họ ổn định sản xuất, tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Quy định tại Điều 22 của Luật phá sản năm 2004 về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

 

1. Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu thấy cần sửa đổi đơn, bổ sung tài liệu thì Toà án yêu cầu người nộp đơn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Toà án.
 

2. Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, kể từ ngày người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phí phá sản. Trường hợp người nộp đơn không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản thì ngày thụ lý đơn là ngày Toà án nhận được đơn. Toà án phải cấp cho người nộp đơn giấy báo đã thụ lý đơn.

Điều 28. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Toà án phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

2. Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Trong trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Toà án có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Quốc Huy