Novaland tiếp tục bảo lãnh khoản vay 250 triệu USD cho công ty con Nova Hospitality

Kinh tế 19/07/2019 - 21:43

(NDH) Nova Hospitality vừa mới được Novaland góp thêm vốn, có thể đạt 1.645 tỷ đồng. Công ty này cũng từng được Novaland bảo lãnh vay 150 triệu USD.

Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) vừa phê duyệt bảo lãnh khoản vay hợp vốn 250 triệu USD của công ty con Nova Hospitality. Khoản vay được cấp bởi Credit Suisse, chi nhánh Singapore; Taichung Commercial Bank, Offshore Banking Branch; Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch; Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch và các bên cho vay hợp vốn khác.

Tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ vay là toàn bộ cổ phần Nova Hospitality được sở hữu bởi Novaland và toàn bộ cổ đông tại Cảng Phú Định.

Trước đó vào cuối năm 2018, Novaland cũng đã bảo lãnh cho Nova Hospitality vay 150 triệu USD từ Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore. Trong đó, khoản giải ngân ban đầu là 70 triệu USD và có thể tăng hạn mức thêm 80 triệu USD tùy thực tế thị trường và tình hình hoạt động của bên vay. Thời hạn khoản vay là 6 tháng, có thể kéo dài thành 9 tháng, trả gốc tại ngày đáo hạn.

Mới đây, Novaland có rót thêm 1.625 tỷ đồng vào Nova Hospitality theo hình thức chia làm nhiều đợt góp vốn. Thời điểm thực hiện trong quý II và III năm nay. Dự kiến sau khi hoàn tất, Novaland sở hữu gần 164,5 triệu cổ phiếu Nova Hospitality, tương đương gần 1.645 tỷ đồng.

Novaland tiếp tục bảo lãnh khoản vay 250 triệu USD cho công ty con Nova Hospitality Novaland tiếp tục bảo lãnh khoản vay 250 triệu USD cho công ty con Nova Hospitality
10 1553 56 reviews

(NDH) Nova Hospitality vừa mới được Novaland góp thêm vốn, có thể đạt 1.645 tỷ đồng. Công ty này cũng từng được Novaland bảo lãnh vay 150 triệu USD.