Ông Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị của TPHCM

Xã hội 25/11/2020 - 12:30

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên theo dõi, phụ trách Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Quân sự TP, Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM, Học viện Cán bộ TP, Huyện ủy Củ Chi.

Theo thông báo của Thành ủy TPHCM về phân công công tác, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách 6 đơn vị: Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Quân sự TP, Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM, Học viện Cán bộ TP, Huyện ủy Củ Chi.

Ông Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị của TPHCM - ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang theo dõi, phụ trách 6 đơn vị

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, theo dõi, phụ trách 7 đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP, Quận ủy Quận 6, Quận ủy Quận 7, Huyện ủy Hóc Môn.

Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, phụ trách 7 đơn vị, gồm: Ban Cán sự Đảng UBND TP, Đảng ủy Công an TP, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP, Quận ủy Quận 2, Quận ủy Quận 9, Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Cần Giờ.

Ông Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị của TPHCM - ảnh 2

Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, phụ trách 7 đơn vị

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM theo dõi, phụ trách 7 đơn vị: Đảng đoàn HĐND TPHCM, Đảng ủy Bưu điện TP, Đảng ủy Viễn thông TP, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên , Quận ủy Quận 3, Huyện ủy Nhà Bè.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, giữ nhiệm vụ Phó Bí thư phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng kiêm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho đến khi có nhân sự giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. 

Ông Nguyễn Hồ Hải theo dõi, phụ trách 8 đơn vị: Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP, Đảng đoàn Hội Nông dân TP, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh TP, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Thành Đoàn, Quận ủy Quận 8, Huyện ủy Bình Chánh.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy theo dõi, phụ trách 7 đơn vị: Quận ủy Tân Bình, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.

Ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi, phụ trách 6 đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy theo dõi, phụ trách 7 đơn vị.

Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM theo dõi, phụ trách 5 đơn vị: Quận ủy Quận 12, Quận ủy Phú Nhuận, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế.

Ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP đều được phân công theo dõi, phụ trách 7 đơn vị. 

Ông Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố theo dõi, phụ trách Quận ủy Quận 10.

Ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP theo dõi, phụ trách Quận ủy Quận 4.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 theo dõi, phụ trách Quận ủy Quận 5.

Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 theo dõi, phụ trách Quận ủy Quận 1.

Phân công nhóm thành ủy viên theo lĩnh vực công tác

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thống nhất phân công các nhóm Thành ủy viên theo lĩnh vực công tác.

Theo đó, nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường gồm 7 người do ông Lê Hòa Bình làm nhóm trưởng. Nhóm Kinh tế gồm 12 người do bà Phan Thị Thắng làm nhóm trưởng. Nhóm Văn hóa - xã hội gồm 10 người do ông Phan Nguyễn Như Khuê làm nhóm trưởng. Nhóm Quốc phòng - an ninh gồm 10 người do ông Lê Thanh Liêm làm nhóm trưởng. Nhóm Xây dựng Đảng gồm 11 người do ông Nguyễn Hồ Hải làm nhóm trưởng. Nhóm Mặt trận - Đoàn thể gồm 8 người do ông Nguyễn Hữu Hiệp làm nhóm trưởng.

Ông Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung và theo dõi chỉ đạo nhóm Quốc phòng - an ninh. Ông Trần Lưu Quang chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo nhóm Xây dựng Đảng. Ông Nguyễn Thành Phong chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường, nhóm Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Lệ chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Văn hóa - Xã hội. Ông Nguyễn Hồ Hải chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Mặt trận – Đoàn thể và phụ trách công tác dân vận của Đảng.

Quốc Anh