Ông Nguyễn Xuân Anh chính thức bị bãi nhiệm

24/11/2017 - 09:25 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Sáng 24.11, sau khi thảo luận tại tổ, 48/49 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã biểu quyết công khai bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, Đại biểu HĐND Nguyễn Xuân Anh.

Theo đó, 100% đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã giơ tay đồng ý với tờ trình bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Xuân Anh chính thức bị bãi nhiệm - 1

100% đại biểu HĐND Đà Nẵng biểu quyết bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh Đình Thiên

Trước đó, ngày 16.6.2016, với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 6.10, Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 6 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành bỏ phiếu thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: Trên cương vị người đứng đầu cấp uỷ thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ; cá nhân ông Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp uỷ viên.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Thôi ủy viên TƯ, cách chức Bí thư ông Nguyễn Xuân Anh
Thôi ủy viên TƯ, cách chức Bí thư ông Nguyễn Xuân Anh

"Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức...

Bấm xem >>