Ông Trần Quốc Tỏ được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Xã hội 28/10/2015 - 21:40

Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN) Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX gồm 53 thành viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 20 người. Tại phiên họp thứ nhất, ...

no image Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX gồm 53 thành viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 20 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX đã bầu 16 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XVIII được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX đã thông qua nghị quyết về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu chung như nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục-đào tạo.

Toàn tỉnh phấn đấu, trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15%/năm, giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 9%/năm; trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 20%/năm trở lên; đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2015-2020, Thái Nguyên củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học, 80% số trường đạt chuẩn quốc gia; 80% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (theo tiêu chí mới); giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 10%, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2% trở lên (theo chuẩn mới).

Hàng năm có trên 80% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Để hoàn thành các mục tiêu này, cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh vận dụng linh hoạt, hiệu quả các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị theo hướng hiện đại; thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, thực hiện các mục tiêu giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình...

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng./.