Ông Trịnh Văn Quyết đã mua xong 37 triệu cổ phiếu FLC

18/12/2017 - 16:22 - Nguồn: bizlive.vn Yêu cầu xóa tin
Ông Trịnh Văn Quyết đã mua xong 37 triệu cổ phiếu FLC

Ông TrịnhVăn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Thông tin từ CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC) cho biết, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT công ty đã mua vào thành công 37 triệu cổ phiếu FLC, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ gần 98,2 triệu đơn vị (tương đương 15,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) lên gần 135,2 triệu đơn vị (tương đương 21,19% vốn).
Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20/11 đến 18/12 qua phương thức khớp lệnh.
Được biết, ngày 12/12/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản số 8362/UBCK-QLCB chính thức chấp thuận cho FLC được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông.
Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 7%/vốn điều lệ, có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ thì có quyền hưởng 7 cổ phiếu mới.
Với việc phát hành cổ phiếu lần này, tổng vốn điều lệ của FLC được tăng lên thành 6.827 tỷ đồng.
Ngoài việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu như trên, FLC còn chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 3%/cổ phần. Tổng mức chi trả cổ tức 10% được coi là mức cổ tức cao so với mặt bằng chung về mức chi trả cổ tức của các công ty trong lĩnh vực bất động sản.

LINH LINH