Petrovietnam: Công tác thăm dò, khai thác dầu khí được chú trọng và ưu tiên hàng đầu

Kinh tế 17/04/2021 - 15:05

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí (TDKT) năm 2021 tại TP. Vũng Tàu.

Petrovietnam: Công tác thăm dò, khai thác dầu khí được chú trọng và ưu tiên hàng đầu - ảnh 1

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Về phía Petrovietnam có ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu thô

Hội nghị đã đánh giá khái quát kết quả tìm kiếm, thăm dò, khai thác phát triển mỏ giai đoạn 2016 - 2020, đưa ra bài học kinh nghiệm và định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, các vấn đề vướng mắc liên quan đến khung pháp lý cho hoạt động đầu tư dự án dầu khí, cũng như đề xuất cơ chế chính sách phù hợp cho đầu tư các dự án TDKT cũng đã được trình bày và thảo luận tại hội nghị.

Qua các báo cáo cho thấy, năm 2020, mặc dù chịu tác động kép của đại dịch Covid-19 và suy giảm giá dầu nhưng Petrovietnam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng cũng như sản lượng khai thác dầu thô ở trong và ngoài nước.

Petrovietnam: Công tác thăm dò, khai thác dầu khí được chú trọng và ưu tiên hàng đầu - ảnh 2

Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021 đã định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo

Trong năm, gia tăng trữ lượng đạt 15,02 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu thô trong nước và nước ngoài lần lượt đạt 9,65 triệu tấn và 1,8 triệu tấn.

Trong giai đoạn 2011-2020, công tác tìm kiếm thăm dò đã được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp thềm lục địa Việt Nam, cùng với khai thác phát triển mỏ, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước.

Qua đánh giá, tiềm năng trữ lượng còn lại trên thềm lục địa Việt Nam còn khá lớn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, kế hoạch gia tăng trữ lượng với mục tiêu đảm bảo sản lượng khai thác ổn định trong giai đoạn tới sẽ hết sức khó khăn và nhiều thách thức.

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, cũng như giai đoạn 5 năm 2021-2025, Petrovietnam định hướng hoạt động TDKT của Tập đoàn gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tham gia thực thi bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Cụ thể, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí trong nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội TDKT dầu khí ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước tham gia vào các hoạt động TDKT của Tập đoàn, tăng cường nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò đối với các đối tượng phi truyền thống... cũng cần được quan tâm triển khai quyết liệt.

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển trong lĩnh vực TDKT, Petrovietnam cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí có chủ trương nhất quán và ổn định cho công tác TDKT dầu khí; xây dựng nguồn quỹ phù hợp với tìm kiếm thăm dò; kiện toàn khung pháp lý về dầu khí theo hướng tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư triển khai công việc trong tình hình mới, tránh chồng chéo với các quy định khác.

Thăm dò, khai thác dầu khí gắn liền chiến lược phát triển KT-XH của đất nước

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định, dầu khí là ngành kinh tế lớn, là niềm tự hào của đất nước; đồng thời đánh giá cao đóng góp của Petrovietnam trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực thi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Petrovietnam: Công tác thăm dò, khai thác dầu khí được chú trọng và ưu tiên hàng đầu - ảnh 3

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Với vai trò quan trọng đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An mong muốn Petrovietnam nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2021, cũng như giai đoạn tiếp theo. Trong đó, Tập đoàn phải luôn xác định TDKT là cốt lõi trong các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, từ đó có sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa…

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc tâp trung đầu tư cho công tác TDKT luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Tập đoàn luôn sẵn sàng về nguồn lực và tiềm lực để thực hiện các kế hoạch TDKT mang tính đột phá và quyết liệt. Tuy nhiên, sự phát triển của TDKT hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn chủ quan và khách quan.

Petrovietnam: Công tác thăm dò, khai thác dầu khí được chú trọng và ưu tiên hàng đầu - ảnh 4

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc tâp trung đầu tư cho công tác TDKT luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu

Bên cạnh những khó khăn về điều kiện kỹ thuật, địa chất, tình hình triển khai thực địa, khó khăn trong cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí đang ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động TDKT.

Petrovietnam kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có sự điều chỉnh về cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí cho phù hợp với tình hình mới để làm động lực cho các nhà đầu tư, tăng cường các hoạt động TDKT dầu khí, qua đó tạo ra các nguồn thu mới cho đất nước.

Petrovietnam đang cố gắng thực hiện thành công kế hoạch năm 2021, cũng như giai đoạn 5 năm tiếp theo với các mục tiêu chủ yếu là: Tập trung cho các dự án trọng điểm; tối đa các giá trị tài sản hiện có; phát triển các dự án mới để đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng.

Để thực hiện các mục tiêu đó, Tập đoàn đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó có 3 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt là nguồn lực con người; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng KHCN trong lĩnh vực TDKT; cùng với đó là nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, khung pháp lý để tạo môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư.