Phải đeo thẻ, có giấy giới thiệu mới được đi đòi nợ

Xã hội 11/08/2013 - 08:14

(ĐVO) - Theo dự thảo sửa đổi của Bộ Tài chính, nhân viên đi đòi nợ thuê bắt buộc phải đeo thẻ, có giấy giới thiệu mới được làm việc trực tiếp với chủ nợ. Theo dự thảo sửa đổi về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, để quản lý chặt dịch vụ đòi nợ, những người không mặc trang phục theo quy định, không đeo thẻ nhân viên hoặc không có giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì không được làm việc trực tiếp với chủ nợ hoặc khách nợ. Đặc biệt, trên thẻ phải có ảnh, ghi rõ ...

(ĐVO) - Theo dự thảo sửa đổi của Bộ Tài chính, nhân viên đi đòi nợ thuê bắt buộc phải đeo thẻ, có giấy giới thiệu mới được làm việc trực tiếp với chủ nợ.

 
Theo dự thảo sửa đổi về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, để quản lý chặt dịch vụ đòi nợ, những người không mặc trang phục theo quy định, không đeo thẻ nhân viên hoặc không có giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì không được làm việc trực tiếp với chủ nợ hoặc khách nợ. Đặc biệt, trên thẻ phải có ảnh, ghi rõ họ tên, chức vụ của người được giao nhiệm vụ và có dấu của doanh nghiệp.
 
Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an hướng dẫn quy định mẫu trang phục của nhân viên dịch vụ đòi nợ.
 
Ngoài ra, địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên.
 
Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ một năm trở lên.
 
Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan công an cấp tỉnh nơi đi và nơi đến chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện việc di chuyển địa điểm.
 
Thuỵ Miên